Dialect in poetic translations: The case of Robert Burns' poetry in Russia and in Slovenia

  • Mihaela Koletnik University of Maribor, Faculty of Arts
  • Natalia Kaloh Vid University of Maribor, Faculty of Arts
Ključne besede: narečje, poezija, Robert Burns, Samuil Marshak, Janez Menart, prevodi

Povzetek

NAREČJE V PREVODIH POEZIJE: PRIMER POEZIJE ROBERTA BURNSA V RUSIJI IN SLOVENIJI

Razprava osvetljuje prevod škotskega narečja v pesmih znamenitega škotskega pesnika Roberta Burnsa v ruščino in slovenščino. Burns je namreč v svojem pesniškem opusu spretno združil dve jezikovni tradiciji, pogovorno škotščino in knjižno angleščino, s čimer je med prvimi ustoličil pomen škotskega narečja kot sredstva za izražanje v književnosti. Avtor ruskega prevoda je Samuil Marshak, slovenskega pa Janez Menart. Izsledki analize kažejo, da se je Marshak v svojem prevodu skoraj popolnoma izognil rabi narečja ali narečno zaznamovanih besed, da bi ponazoril Burnsovo značilno prepletanje narečnih izrazov s knjižnimi, medtem ko Menart v svojem prevodu pogosto uporablja narečne in pogovorne izraze, pri čemer se poslužuje strategije kompenzacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mihaela Koletnik, University of Maribor, Faculty of Arts

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Natalia Kaloh Vid, University of Maribor, Faculty of Arts

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Literatura

Leszek BEREZOWSKI, 1997: Dialect in Translation. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwesytetu Wroclawskiego.
Luigi BONAFFINI, 1997: Translating Dialect Literature. World Literature Today 71/2, 279–288.
Robert BURNS, 1996: Selected Poems. London: Penguin Popular Classics.
– –, 1975: Burns, Robert, 1759–1796: Poezija. Trans.: Janez Menart. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1982: Stikhi. Trans.: Samuil Marshak. Moscow: Raduga.
Thomas CRAWFORD, 1979: Society and the Lyric: A Study of the Song Culture of Eighteenth-Century Scotland. Edinburgh: Scottish academic press.
– –, 1960: Burns (A Study of the Poems and Songs). Edinburgh and London: Oliver & Boyd.
Michael CRONIN, 2003: Translation and Globalization. Routledge: London.
Dictionary of Scots Language. Available at: https://dsl.ac.uk/ (last accessed 7.2.2020).
Natalia KALOH VID, 2018: Prevajanje pri pouku tujega jezika: poučevanje ruskega jezika s pomočjo angleških literarnih prevodov. Slavia Centralis XI/1, 79–84.
Christina KEITH, 1956: The Russet Coat (a Critical Study of Burns’ Poetry and of its Background). London: Robert Hale Limited.
Irena KOVAČIČ, 1991: Jezikovne zvrsti in podnaslovno prevajanje. 15. prevajalski zbornik. Prevajanje dialektov in žargonov. Eds. Irena Trenc Frelih, Aleš Berger and Jaroslav Skrušny. Ljubljana: Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev. 20–27.
Jiří LEVÝ, 1963: Umění překladu. Praha: Československý spisovatel.
– –, 1996: České teorie překladu. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1. Ed. Jiří Honzík. Praha: Ivo Železný.
Tine LOGAR, Jakob RIGLER, 1983: Karta slovenskih narečij. Ljubljana: Geodetski zavod Slovenije.
Donald A. LOW, 1975: Critical Essays on Robert Burns. London: Routledge.
Carol MCGUIRK, 1985: Robert Burns and the Sentimental Era. Athens: University of Georgia P.
Liam MCILVANNEY, 2005: Hugh Blair, Robert Burns, and the Invention of Scottish Literature. Eighteenth-century life 29/2, 25–46.
David MURISON, 1975: The Language of Burns. Critical Essays on Robert Burns. Ed. David Low. London: Routlege. 54–69.
Sara RAMOS PINTO, 2009: How important is the way you put it? A discussion on the translation of linguistic varieties. Target 21/2, 289–307.
Fran RAMOVŠ, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Matej RODE, 1991: Narečje kot prevajalski problem. 15. prevajalski zbornik. Prevajanje dialektov in žargonov. Eds. Irena Trenc Frelih, Aleš Berger and Jaroslav Skrušny. Ljubljana: Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev. 28–31.
David SAMPSON, 1985: Robert Burns: The Revival of Scottish Literature? The Modern Language Review 80/1, 16–38.
Karolj SILADJI, 1991: Na ivici mogućeg i nemogučeg. 15. prevajalski zbornik. Prevajanje dialektov in žargonov. Eds. Irena Trenc Frelih, Aleš Berger and Jaroslav Skrušny. Ljubljana: Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev. 32–35.
Alenka VALH LOPERT, Mihaela KOLETNIK, 2018: Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127).
Zoltán VIRÁG, 2011: Translation as the mutual reflection of neighbouring nations (About the cultural activity of Kornél Szenteleky). Slavia Centralis IV/1, 72–79.
Joseph WEGERER, 1965: A Bibliography of Robert Burns. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Judith WOODSWORTH, 1996: Language, Translation and the Promotion of National Identity: Two Test Cases. Target 8/2, 21–38.
Objavljeno
2020-10-17
Kako citirati
Koletnik M., & Kaloh Vid N. (2020). Dialect in poetic translations: The case of Robert Burns’ poetry in Russia and in Slovenia. Slavia Centralis, 13(1), 7–21. https://doi.org/10.18690/scn.13.1.7–21.2020
Rubrike
Articles