Parodije didaktičnih viktorijanskih verzov v slovenskih prevodih Aličinih dogodivščin v Čudežni deželi

  • Natalia Kaloh Vid Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Aličine dogodivščine v Čudežni deželi, Lewis Carroll, prevod, parodija, Rusija, slovenščina

Povzetek

Članek se osredotoča na prevajalske metode, ki so jih slovenski prevajalci Aličinih dogodivščin v Čudežni deželi, Bogo Pregelj (1951), Gitica Jakopin (1969, 1990) in Helena Biffio (1994), uporabili za prenos parodij v viktorijanski dobi znanih in priljubljenih didaktičnih pesmi. Humoristični učinek v Carrollovih parodijah temelji na norčevanju iz družbenega protokola in dekonstrukciji moralnih ter didaktičnih načel viktorijanske dobe, oddaljene in za ciljno občinstvo slovenskih otrok ali odraslih komaj poznane epohe. Namen analize je preučiti rešitve, ki jih ponujajo slovenski prevajalci za poustvarjanje parodističnega učinka, ter ugotoviti, kako te rešitve vplivajo na bralčevo interpretacijo, dojemanje in razumevanje Carrollove pripovedi, upoštevajoč, da parodirane pesmi v slovenski kulturi niso dobro poznane. Zanimalo me je predvsem, na kakšen način (in če sploh) so prevajalci zagotovili parodistični učinek in ali so uspešno dosegli zrcaljenje pomenov, ki je običajno za parodije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalia Kaloh Vid, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Literatura

Helena BIFFIO (prev.), 1994: Aličine prigode v čudežni deželi. Trst: Založba Devin.
Lewis CARROLL, 1865: Alice’s Adventures in Wonderland. Dostop 8. 2. 2021 na https://www.gutenberg.org/files/11/11-h/11-h.htm.
– –, 1876: The Hunting of the Snark. Dostop 5. 1. 2021 na https://www.poetryfoundation.org/poems/43909/the-hunting-of-the-snark.
Vasja CERAR, 1998: Kako otročje je prevajati za otroke. Prevajanje otroške in mladinske književnosti. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 5–9.
Norton M. COHEN, 1972: Introduction. L. Carroll. Aventures d’Alice au pays de merveilles Trans. Henri Bué. (1869). New York: Dover Publications.
Simon DENTITH, 2000: Parody. London: Routledge.
Itamar EVEN-ZOHAR, 1990: The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem. Poetics Today 11/1, 45–51.
Branko GRADIŠNIK (prev.), 2007: Zalezovanje žnrka: na kant v osmih kantih. Ljubljana: UMco.
Dragica HARAMIJA, 2012: Vloga ptic v otroški književnosti. Otrok in knjiga 39/84, 5–15.
Linda HUTCHEON, 1985: A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. London: Methuen & Co. Ltd.
Gitica JAKOPIN (prev.), 1969: Alica v čudežni deželi. Mladinska knjiga: Slovenski literarni prevod.
– – (prev.), 1990: Aličine dogodivščine v Čudežni deželi in v ogledalu. Druga, pregledana izdaja. (Zbirka Biseri). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Marko JUVAN, 1997: Domači Parnas v narekovajih: parodija in slovenska književnost. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
Natalia KALOH VID, 2015: Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce. Primerjalna književnost 38/2, 195–212.
Jon LINDSETH in Alan TANNENBAUM (ur.), 2015: Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Volume two, Back-translations. New Castle, DE: Oak Knoll Press.
– – (ur.), 2015: Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Volume three, Checklists. New Castle, DE: Oak Knoll Press.
Miha MOHOR, 1995: Mladinska književnost in ustvarjalno pisanje osnovnošolcev. Jezik in slovstvo 40/8, 293–300.
– –, 2015: Alica v svetu čudežnih dežel. Otrok in knjiga 42/94, 45–58.
Uroš MOZETIČ, 1997: Problemi prevajanja angleških in ameriških leposlovnih besedil. Književni prevod. Ur. Meta Grosman, Uroš Mozetič. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 57–75.
Riita OITTINEN, 2000: Translating for Children. London, New York: Garland.
Bogo PREGELJ (prev.), 1951: Alica v Deveti deželi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Tiina PUURTINEN, 1992: Dynamic style as a parameter of acceptability in translated children’s books. Translation Studies: An Interdiscipline. Selected papers from the Translations Studies Congress, Vienna. Ur. Klaus Kaindl, Franz Pöchchacker, Mary Snell-Hornby. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 83–90.
Ronald REICHERTZ, 1997: Lewis Carroll’s Uses of Earlier Children’s Literature. McGill-Queen’s University Press.
Margaret E. ROSE, 1993: Parody: Ancient, Modern, and Post-modern. Cambridge: Cambridge University Press.
Zohar SHAVIT, 1980: Ambivalent Status of Texts: The Case of Children’s Literature. Poetics Today 1/3, 75–86.
Linda M. SHIRES, 1988: Fantasy, Nonsense, Parody and the Status of the Real: The Example of Carroll. Victorian Poetry 26/3, 267–283.
Barbara SIMONITI, 1997: Nonsens. Ljubljana: Karantanija.
Majda STANOVNIK, 2013: Slovenski literarni prevod. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Natalija ULČNIK, 2020: Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih. Slavia Centralis 13/2, 31–49.
Objavljeno
2022-04-20
Kako citirati
Kaloh Vid N. (2022). Parodije didaktičnih viktorijanskih verzov v slovenskih prevodih Aličinih dogodivščin v Čudežni deželi. Slavia Centralis, 15(1), 233–248. https://doi.org/10.18690/scn.15.1.233–248.2022

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)