Apokaliptično dojemanje stvarnosti v drami Mihaila Bulgakova Beg

  • Natalia Kaloh Vid Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Bulgakov, drama Beg, Beg, apokalipsa, aluzija

Povzetek

Članek obravnava zgodovinsko-filozofsko videnje Mihaila Bulgakova v drami Beg, posvečeni državljanski vojni. Avtorica ugotavlja, da pisateljevo ustvarjalno misel opredeljuje apokaliptično dojemanje stvarnosti. Siže drame Bulgakov vzpostavi kot projekcijo Janezovega razodetja in se v tekstu večkrat sklicuje na apokaliptično prerokbo. Zgodovinska apokalipsa v drami predpostavlja razpad starega sveta, ki ga zaznamujejo izguba domovine, izguba lastne identitete, oskrunitev vseh starih idealov in izmaličenje človeške podobe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalia Kaloh Vid, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Literatura

Михаил БУЛГАКОВ, 1994: Пьесы 1930-х годов. Санкт-Петербург: Искусство.
Борис ГАСПАРОВ, 1994: Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы 20. века. Москва: Наука.
– –, 1994: Новый Завет в произведениях М. А. Булгакова. Москва: Литературные мотивы.
Miha JAVORNIK, 1992: M. A. Bulgakov – umetnost, zgodovina, fiktivno ali realno. Slavistična revija 40/1, 79–101.
– –, 1994: Evangelij Bulgakova: O ustvarjalnosti Mihaila Afanasjeviča Bulgakova. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Николай КОЗЛОВ, 1990: Пьеса из восьми снов (о »Беге« Михаила Булгакова). Содержательность форм в художественной литературе. Проблемы жанра. Куйбышев, 103–117.
Михаил РОТКОВ, 2004: Эсхатологический мотив в произведениях М. Булгакова о гражданской войне. Православие и русская литература. Арзамас, 157–164.
Alexander SKAZA, 1979/80: Fragment o dramatiki Mihaila Bulgakova. Jezik in slovstvo 6, 155–159.
– –, 1981: Pripovedništvo in dramatika Mihaila Bulgakova. M. Bulgakov, Škrlatni otok, Moliere. Ljubljana.
Александр СМЕЛЯНСКИЙ, 1989: Драмы и театр М. Булгакова. Булгаков М. А. Собрание сочинений в 5. томах. Москва. Т.3, 573–702.
Борис СОКОЛОВ, 2003: Булгаков. Энциклопедия. Москва: Алгоритм.
Sveto pismo Stare in Nove zaveze: Razodetje (Apokalipsa). Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 2005. 276–297.
Вера ХИМИЧ, 2003: В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург: Уральский Университет.
Мариетта ЧУДАКОВА, 1988: Жизнеописание Михаила Булгакова. Москва: Книга.
Евгений ЯБЛОКОВ, 1992: Лицо времени за стеклом вечности. Историософия Михаила Булгакова. Общественные науки и современность 3, 97–108.
Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
Kaloh Vid N. (2020). Apokaliptično dojemanje stvarnosti v drami Mihaila Bulgakova Beg. Slavia Centralis, 6(1), 86–97. https://doi.org/10.18690/scn.6.1.86–97.2013
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)