Апокалиптическая аллюзия как структурообразующий компонент в повести М. А. Булгакова «Роковые яйца»

  • Natalia Kaloh Vid Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Bulgakov, povest, Usodna jajca, apokalipsa, aluzija

Povzetek

Članek obravnava apokaliptično videnje Mihaila Bulgakova v znanstvenofantastični povesti Usodna jajca. Avtorica v članku ugotavlja, da pisateljevo ustvarjalno misel opredeljuje apokaliptično dojemanje stvarnosti. Siže povesti Bulgakov zastavi kot ambivalentno projekcijo biblijske zgodbe o koncu sveta, Janezovega razodetja, in se s pomočjo številnih citatnih figur, med katerimi prevladuje aluzija, v tekstu večkrat sklicuje na apokaliptično prerokbo. V svoji futuristični viziji prikazuje, kam lahko vodijo nova politika socializma ter nove metode gradnje socialistične družbe. Razgrne grozovito sliko prihodnosti, v kateri človek postane snov za eksperiment. Dodobra izkoristi tipične distopične lastnosti: državno nadziranje literature in umetnosti, apokaliptično vzdušje, brezizhodni položaj tistih, ki nočejo postati enakomisleči stroji. Razprava se osredotoči na analizo rabe in pomena ambivalentnih aluzij na novi Jeruzalem ter prekleti Babilon, apokaliptične zveri, pečate božjega srda, vstajenja ter božanske podobe ustvarjalca.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalia Kaloh Vid, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Literatura

Михаил БУЛГАКОВ, 1989: Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Москва: Художественная литература.
БИБЛИЯ, 2006: Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Москва: Ковчег.
Илья БРАЖНИКОВ 2011: «Пародийный апокалипсис в повести М. Булгакова «Роковые яйца». В Русская литература XIX–XX веков: историософский текст. Москва: Прометей: 183–195.
Аза ПАПИНА, 2002: Текст: его единицы и глобальные категории: Учебник для студентов-журналистов и филологов. Москва: Едиториал УРСС.
Наталья ФАТЕЕВА, 2000: Контрапункт интертекстуальности, интертекста в мире текстов. Москва: Academia 2000.
Вера ХИМИЧ, 2003: В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург: Уральский Университет.
______________________________
Miha JAVORNIK, 1994: Evangelij Bulgakova. O ustvarjalnosti Mihaila Afanasjeviča Bulgakova. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Marko JUVAN, 2000: Intertekstualnost. Ljubljana: DZS.
Jörg HELBIG, 1996: Intertextualität und Markierung. Untersuchungen zur Systematik und Funktion der Signalisierung von Intertextualitat. Heidelberg: C. Winter.
Objavljeno
2020-10-31
Kako citirati
Kaloh Vid N. (2020). Апокалиптическая аллюзия как структурообразующий компонент в повести М. А. Булгакова «Роковые яйца». Slavia Centralis, 10(1), 76–89. https://doi.org/10.18690/scn.10.1.76–89.2017
Rubrike
Articles