Revije

 • Medicine, Law & Society

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Glavna in odgovorna urednika : Vojko Flis (Univerza v Mariboru, Slovenija), Vesna Rijavec (Univerza v Mariboru, Slovenija),


  Revija Medicine, Law & Society je odprtodostopna, mednarodna revija namenjena preučevanju medicine, prava in družbe. V reviji so objavljeni članki, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in praksi medicine ter prava. Članki so zanimivi za strokovnjake, politične analitike, oblikovalce politik in zdravnike. Revija se osredotoča na kritično analizo razvoja medicine, prava in družbe po vsem svetu.
  Indeksiranje: Emerging Science Citation Index (Web of Science), ScienceOpen, Dimensions.
  Licenca: CC BY

 • LeXonomica

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorni urednik: Tjaša Ivanc

  LeXonomica je odprtodostopni recenzirani znanstveni časopis za področje prava in ekonomije, ki jo dvakrat letno izdajata Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  in Inštitut za ekonomsko analizo prava Univerze v Mariboru, Pravna fakulteta. Časopis objavlja članke, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in prakticiranju prava in ekonomije, kar je zanimivo za znastvenike in strokovnjake, analitike in oblikovalce različnih politik in praktike. Revija je osredotočena na kritično analizo razvoja prava in ekonomije po vsem svetu.
  Indeksiranje: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), ScienceOpen, Dimensions.
  Licenca: CC BY

 • Revija za elementarno izobraževanje

  Pogostost izhajanja: 4 številke letno
  Odgovorni urednik: Matjaž Duh

  Revija za elementarno izobraževanje je mednarodna, recenzirana in odprtodostopna revija Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Objavlja prispevke s področja vzgoje in izobraževanja zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Namen revije je spodbujati objavo izvirnih znanstvenoraziskovalnih člankov in tudi prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju v praksi. 
  Indeksiranje: Scopus, DOAJ, Dimensions.
  Licenca: CC BY

 • Acta Geotechnica Slovenica

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorni urednik: Borut Macuh


  Cilj revije Acta Geotechnica Slovenica je igrati pomembno vlogo pri objavljanju visokokakovostnih teoretičnih člankov s področij, ki bodo trajno vplivali na temeljne in praktične vidike geomehanike in geotehničnega inženirstva. Objavlja članke s področij: mehanika tal in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih struktur, terenska in laboratorijska testiranja.
  Indeksiranje: SCIE - Science Citation Index Expanded, ICONDA - The international Construction database, GeoRef.
  JCR IF = 0.455
  Licenca: prost dostop (elektronska izdaja)

 • Acta Medico-Biotechnica

  Pogostost izhajanja: dvakrat letno.
  Odgovorna urednica: Prof. dr. Dušanka Pahor, dr. med.


  Znanstveni časopis Acta medico–biotechnica je uradna znanstvenoraziskovalna strokovna revija Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Slovenija, ki je namenjena širšemu krogu bralcev, saj pokriva področje medicine in biotehnike. V njej objavljene prispevke pa strokovno recenzira mednarodni uredniški odbor.
  Indeksiranje: DKUM, COBISS, dLib, Ulrich's Periodical Directory
  Licenca (e-izdaja): Prosto za branje

 • Revija za Geografijo

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Glavni in odgovorni urednik: Igor Žiberna


  Indeksiranje: CGP (Current Geographical Publications), EBSCOhost, IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), Ulrich's, DOAJ.
  Licenca: CC BY

 • Agricultura

  Pogostost izhajanja: Dvakrat letno
  Odgovorni urednik: Maja Prevolnik Povše

  Revija Agricultura je posvečena napredku osnovnih in uporabnih znanj povezanih s kmetijskimi znanostmi. Objavlja znanstvena dela z naslednjih področij: živalstvo, rastlinska proizvodnja, mehanizacija kmetij, kmetijska poslopja, upravljanje zemljišč, kmetijska ekonomija, sociologija podeželja, ekologija, ohranjanje biotske raznovrstnosti, biotehnologija, mikrobiologija, fiziologija, pedologija in bioetika. Vključuje tudi članke, ki obravnavajo inovativne pedagoške metode, filozofijo izobraževanja ali rešitve učnih problemov v znanosti o življenju.

  Do leta 2016 so članki elektronske različice Agriculture objavljeni pod dovoljenjem "Brezplačno za branje". Nato revija sledi odprtemu dostopu in so članki objavljeni pod licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivates 4.0 International Licence.

 • Slavia Centralis

  Pogostost izhajanja: 2 številki letno
  Odgovorni urednik: Marko Jesenšek

  Revija je bila na pobudo skupine slavistov ustanovljena leta 2008 z združenjem ene ameriške in štirih srednjeevropskih univerz. Namen Slavie Centralis je objavljati slavistično usmerjene razprave, ki predstavljajo izvirno raziskovanje v slovanskem jezikoslovju in literarni vedi, pri tem pa spodbuja zlasti interdisciplinarne pristope. Ime Slavia Centralis poudarja stičišče jezikov in kultur v središču Evrope, kjer so se vse od prvega tisočletja razvijali slovanski jeziki in književnosti. Slavia Centralis teži k celostni obravnavi slovanskih jezikov in književnosti, k preseganju meja in nacionalnih kanonov kot tudi k raziskovanju povezav med slovanskim in neslovanskim. Revija poudarja inovativne pristope in interdisciplinarnost, obenem pa poglobljeno filološko znanje priznava kot temeljno vrednoto, zato spodbuja objavo prispevkov, ki odgovorno uporabo ustreznih podatkov združujejo z inovativnimi pristopi.
  Indeksiranje: Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si); Imenik revij odprtega dostopa (DOAJ); Evropski referenčni indeks za humanistične vede (ERIH PLUS); KU ScholarWorks; Lingvistična bibliografija, Nizozemska; Združenje sodobnih jezikov Amerike (MLA), Imenik periodičnih publikacij, New York; Scopus (Elsvier); Ulrich's Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, ZDA.
  Licenca: CC BY-NC (elektronska izdaja)

  Letna naročnina/Cena posamezne številke (tiska; tujina): 24,20 €/13,60 €