Obvestila

Trenutna številka

Letn. 9 Št. 1-2 (2023): ANALI PAZU HD

UVODNIK

Tokratna številka revije ANALI PAZU HD vsebuje pet znanstvenih prispevkov s področja humanistike in družboslovja.

Prvi trije prispevki se nanašajo na različne vidike komuniciranja. Posegajo na vprašanje prekmurskega jezika, na nastajanje novega besedja v slovenskem, nemškem in madžarskem jeziku zaradi koronavirusa, in na pomen pravilnega javnega nastopanja za učinkovito komuniciranje.

V prvem prispevku, ki se navezuje na besedilo projekta Prekmurski pisker, je na teoretični ravni, ponazorjeno pa tudi na primeru rabe besed pisker in lonec pojasnjeno, zakaj je po mnenju avtorice, vprašanje, ali danes lahko govorimo o prekmurskem jeziku, odveč.

V drugem prispevku je predstavljena konceptualizacija pandemije koronavirusne bolezni in spremembe na leksikalni ravnini slovenskega, nemškega in madžarskega jezika, ki jih je sprožil globalni zunajjezikovni dejavnik - virus SARS-CoV-2.

Avtor tretjega prispevka je opravil teoretično analizo nastopanja v slovenščini, s poudarkom na uporabi pravorečja in pomenu priprave na javni nastop. Kot ugotavlja avtor, kakovostna priprava na javni nastop zmanjša vsebinske in tudi neverbalne napake, kar pripomore h kakovostnejši komunikaciji.

Zadnja dva prispevka posegata na področje družboslovja.

Predzadnji prispevek se nanaša na značilnosti ravnanja s prebeglimi in zajetimi pripadniki zveznih sil v osamosvojitveni vojni 1991 v Pomurju. Avtor je na podlagi opisa izhodišč za odpoklic in poziva za pristop pripadnikov JLA v slovenske obrambne sile, obravnave značilnosti funkcionalne razmejitve glede zbirnih centrov med TO in ONZ in analize številčnih kazalnikov predstavil nekatere nove ugotovitve.

V zadnjem prispevku so analizirane različne strategije (kot so smiselno upravljanje portfelja, združitve in prevzemi podjetij, model “odprte inovacije”, inovacijska središča in interni start-up inkubatorji), s katerimi se velika farmacevtska podjetja spopadajo s problemom inovativnosti v raziskavah in razvoju.

Vsak od objavljenih prispevkov prinaša nova strokovna spoznanja, zanimiva za vse, ki jih zanimajo obravnavana področja.

Vabljeni k branju!

dr. Darja Senčur Peček, odgovorna urednica

Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

Urednici za področje družboslovja: Simona Šarotar Žižek (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija); Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija)

Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

Objavljeno: 2023-10-26
Poglej vse številke