Najave in povabila

2022-03-15

Rok za oddajo prispevkov za objavo v naslednji številki Anali PAZU HD let. 8, št. 2/2022: julij 2022.

Izid naslednje številke ANALI PAZU HD let. 8, št. 2/2022: oktober 2022.