O reviji

Revija ANALI PAZU HD je mednarodno recenzirana znanstvena periodična publikacija, z mednarodnim uredniškim odborom in odprtim spletnim dostopom (Open Access Journal).  Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov z družboslovno in humanistično vsebino ter tako seznanjanje predvsem strokovne javnosti z dogajanji in novostmi na teh področjih. Posebna pozornost je namenjena pridobivanju člankov, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom ter manjšinami. Jedro revije predstavlja znanstveni članek. Posamezna številka revije obsega najmanj 80% recenziranih znanstvenih člankov. Revija ANALI PAZU HD izhaja od leta 2015. Začetki znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike sicer segajo že v leto 2011, ko je začela izhajati revija ANALI PAZU, ki je vse do leta 2014 vključevala tudi prispevke iz omenjenih dveh ved. Vsebinsko tako lahko govorimo o kontinuiteti znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike, ki se je pričelo leta 2011 v skupni reviji ANALI PAZU, leta 2015 pa nadaljevalo v posebni reviji ANALI PAZU HD.

Založnik
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
E-pošta: zalozba@um.si
http://press.um.si; http://journals.um.si

Izdajatelj
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU

Glavni kontakt
Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija

Print ISSN: 2386-0219
Online ISSN: 2463-8005

Elektronska verzija revije ANALI PAZU HD je odprto dostopna na spletni strani: https://journals.um.si/index.php/anali-pazu-hd/.