Etika znanstvenega komuniciranje

Vsi, ki sodelujejo pri snovanju in izdajanju revije so zavezani k zagotavljanju najvišjih etičnih standardov objavljanja v reviji. Etične smernice objavljanja in Izjavo o zlorabi, smo povzeli po načelih COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).