Varstvo osebnih podatkov

Imena in e-poštni naslovi, uporabljeni za potrebe delovanja Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru  in revije Anali PAZU HD in prikazovanja na spletnih straneh, se uporabljajo izključno za navedene namene in niso na voljo za noben drug namen ali ne nobeni tretji osebi. Podatki o uporabnikih spletne strani založbe se ne bodo nikoli uporabili in delili brez uporabnikovega izrecnega dovoljenja, na zahtevo pa se lahko e-poštni naslov uporabnika s seznamov odstrani. Vsi podatki o uporabniku so na voljo uporabniku na njegovo zahtevo.