• ANALI PAZU HD
  Letn. 9 Št. 1-2 (2023)

  UVODNIK

  Tokratna številka revije ANALI PAZU HD vsebuje pet znanstvenih prispevkov s področja humanistike in družboslovja.

  Prvi trije prispevki se nanašajo na različne vidike komuniciranja. Posegajo na vprašanje prekmurskega jezika, na nastajanje novega besedja v slovenskem, nemškem in madžarskem jeziku zaradi koronavirusa, in na pomen pravilnega javnega nastopanja za učinkovito komuniciranje.

  V prvem prispevku, ki se navezuje na besedilo projekta Prekmurski pisker, je na teoretični ravni, ponazorjeno pa tudi na primeru rabe besed pisker in lonec pojasnjeno, zakaj je po mnenju avtorice, vprašanje, ali danes lahko govorimo o prekmurskem jeziku, odveč.

  V drugem prispevku je predstavljena konceptualizacija pandemije koronavirusne bolezni in spremembe na leksikalni ravnini slovenskega, nemškega in madžarskega jezika, ki jih je sprožil globalni zunajjezikovni dejavnik - virus SARS-CoV-2.

  Avtor tretjega prispevka je opravil teoretično analizo nastopanja v slovenščini, s poudarkom na uporabi pravorečja in pomenu priprave na javni nastop. Kot ugotavlja avtor, kakovostna priprava na javni nastop zmanjša vsebinske in tudi neverbalne napake, kar pripomore h kakovostnejši komunikaciji.

  Zadnja dva prispevka posegata na področje družboslovja.

  Predzadnji prispevek se nanaša na značilnosti ravnanja s prebeglimi in zajetimi pripadniki zveznih sil v osamosvojitveni vojni 1991 v Pomurju. Avtor je na podlagi opisa izhodišč za odpoklic in poziva za pristop pripadnikov JLA v slovenske obrambne sile, obravnave značilnosti funkcionalne razmejitve glede zbirnih centrov med TO in ONZ in analize številčnih kazalnikov predstavil nekatere nove ugotovitve.

  V zadnjem prispevku so analizirane različne strategije (kot so smiselno upravljanje portfelja, združitve in prevzemi podjetij, model “odprte inovacije”, inovacijska središča in interni start-up inkubatorji), s katerimi se velika farmacevtska podjetja spopadajo s problemom inovativnosti v raziskavah in razvoju.

  Vsak od objavljenih prispevkov prinaša nova strokovna spoznanja, zanimiva za vse, ki jih zanimajo obravnavana področja.

  Vabljeni k branju!

  dr. Darja Senčur Peček, odgovorna urednica

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednici za področje družboslovja: Simona Šarotar Žižek (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija); Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • Anali Pazu HD
  Letn. 8 Št. 1 (2022)

  Uvodnik

  Prva letošnja številka revije ANALI PAZU HD prinaša štiri zanimive prispevke, ki posegajo na različna področja družboslovja in humanistike.

  Prvi prispevek obravnava psihološke posledice spoprijemanja s kroničnimi bolečinami pri mladostnicah. Avtorici prispevka sta izvedli pilotno študijo (med desetimi mladostnicami s povprečno starostjo 14,9 let). Rezultate te študije (temelji na odgovorih skupine mladostnic in oceni njihovih staršev) sta primerjali z normativnimi podatki. Avtorici ugotavljata, da se vse mladostnice, ki so bile vključene v študijo, spoprijemajo s posledicami kronične bolečine, predvsem z anksioznostjo in depresivnostjo. Ob tem poudarjata, da sta zavedanje o teh psiholoških posledicah in njihova natančna ocena ključna za nadaljnje načrtovanje psihološke obravnave in terapij.

  V drugem prispevku je predstavljena nova učna metoda, svetovalno mentorstvo. Prispevek zajema teoretično obravnavo te metode ter empirično raziskavo. Avtorica predstavlja rezultate uvedbe te metode (dveh orodij) v proces izobraževanja (pri študijskih predmetih Matematično modeliranje in Ekonomika in management podjetja v obdobju 2019/2020 in 2020/2021) . Izsledki raziskave kažejo, da predavatelj in študent s pomočjo svetovalnega mentorstva dosegata pomemben napredek pri dosegi zastavljenega cilja. Avtorica tako priporoča uvedbo te metode v proces izobraževanja.

  Tretji prispevek se nanaša na aktualno tematiko pandemije Covid-19, saj obravnava geopolitične spremembe kot posledice pandemije. Avtor kot ključno gospodarsko vprašanje pandemije COVID -19 izpostavlja vprašanje, ali je to le huda recesija ali gre za val gospodarske depresije. V prispevku je analizirana geopolitična situacija v svetu. Avtor izpostavlja, da je obstajalo pričakovanje, da bodo države na podlagi izkušenj iz prvega leta epidemije, v letu 2021 uspele precepiti prebivalstvo, normalizirati javno življenje in zagnati gospodarstvo s polno hitrostjo. Navedeno bi preprečilo, da bi globoka recesija prerasla v depresijo brez spreminjanja geopolitične svetovne ureditve. Avtor ugotavlja, da se to ni zgodilo po pričakovanjih in bo treba počakati na rešitve v prihodnjih letih.

  Zadnji prispevek obravnava genezo in operativne značilnosti osamosvojitvene vojne v Prekmurju in Prlekiji pred 30 leti. Avtor ugotavlja, da se ravno na primeru pokrajine ob Muri očitno kažejo značilnosti operativnega delovanja Jugoslovanske ljudske armade v in posebnosti delovanja slovenskih obrambnih sil. Iz teh značilnosti nato avtor izvaja zaključke o genezi in operativnih značilnostih vojne v Republiki Sloveniji in o namerah za nasilno preprečitev slovenske osamosvojitve.

  Vabljeni k branju!

  dr. Darja Senčur Peček, odgovorna urednica

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 7 Št. 1-2 (2021)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 6 Št. 1-2 (2020)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 5 Št. 1-2 (2019)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 4 Št. 1-2 (2018)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 3 Št. 2 (2017)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 3 Št. 1 (2017)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 2 Št. 2 (2016)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 2 Št. 1 (2016)

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 1 Št. 2 (2015)

  Uvodnik

  Pred vami je druga številka revije ANALI PAZU HD, ki vsebuje pet znanstvenih prispevkov. Le-ti segajo na različna znanstvena področja.

  Prvi se nanaša na poselitveno strukturo dolnjega Prekmurja (predvsem slovenskih župnij Dolnja Lendava, Turnišče, Dobrovnik, Bogojina in Beltinci) v 17. in 18. stoletju. Avtorica ugotavlja, da je bilo Prekmurje v 17. stoletju prežeto z nevarnostmi kot so bili turški vpadi in posledično razne bolezni. V 18. stoletju, ko so turški vpadi prenehali, pa je nastopilo mirnejše obdobje z višjo gospodarsko ravnjo, zaradi česar je prebivalstvo začelo postopoma naraščati.

  Tudi drugi prispevek posega na področje severovzhodne Slovenije, saj preučuje kraj Jeruzalem, ki je vse od srednjega veka imel značilnosti svetega romarskega prostora. Avtorica na podlagi opravljene analize zaključuje, da je današnji Jeruzalem ob soobstoju raznolikih duhovnosti (tradicionalne katoliške in novodobniške) ohranil status etnološko/antropološko posebnega svetega mesta.

  Tretji prispevek, ki obravnava metodo predmetnega pouka v tujem jeziku (CLIL) kot spodbudo za razvoj bralnih strategij, je prav tako povezan s Prekmurjem. V prispevku je poleg pregleda dela po metodi CLIL predstavljena študija primera (pouka zgodovine v tujem jeziku), ki je bila izvedena na Osnovni šoli v Šalovcih. Avtorica pri tem izpostavi pozitivni vpliv CLIL-a na bralno razumevanje in razvoj bralnih strategij.

  Četrti prispevek obravnava aktualno tematiko odškodninske odgovornosti države. Gre za oškodovančevo pravico do povračila škode, ki mu je bila povzročena s protipravnim dejanjem v zvezi z opravljanjem službe ali druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil (26. člen Ustave Republike Slovenije). Avtorica v prispevku obravnava primer ustavno sodne presoje Ustavnega sodišča Republike Slovenije in pri tem poudarja, da je presoja o izključitvi odgovornosti države zelo stroga.

  Zadnji prispevek obravnava strukturalizem in njegove kitajske prednike. Ukvarja se s tradicionalnimi kitajskimi teorijami percepcije in konceptom li. Avtorica ugotavlja, da je bil na Kitajskem strukturni pristop do spoznanja izdelan že v obdobju antike. Strukturna zveza med človeško zavestjo in zunanjo resničnostjo se je izražala v pojmu li, ki je predstavljal temeljni koncept dinamične in vseobsegajoče strukture.

  Verjamem da bodo prispevki, v katerih so avtorice predstavile svoja znanstvena dognanja, zanimivi ne le za strokovno javnost, pač pa tudi za širši krog bralcev, ki jih zanimajo področja humanistike in družboslovja.

  Dr. Darja Senčur Peček

  odgovorna urednica

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

 • ANALI PAZU HD
  Letn. 1 Št. 1 (2015)

  Uvodnik

  Pred vami je revija ANALI PAZU HD. Gre za znanstveno revijo, namenjeno objavi člankov s področja družboslovja in humanistike. Posebna pozornost bo namenjena člankom, ki obravnavajo teme, povezane s Pomurjem in širšim panonskim prostorom. Kljub temu, da gre za prvo številko, ima revija svojo zgodovino. Že od leta 2011 v okviru Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU) izhaja revija ANALI PAZU. Vse do leta 2014 je ta revija vključevala članke z vseh področij znanosti, tudi iz področja družboslovja in humanistike. Z letošnjim letom se je revija ANALI PAZU omejila le na naravoslovje, tehniko in medicino, področji humanistike in družboslovja pa sta dobili svoj prostor v reviji ANALI PAZU HD. Vsebinsko torej lahko govorimo o kontinuiteti znanstvenega objavljanja na področju družboslovja in humanistike, ki se je pričelo leta 2011 v skupni reviji ANALI PAZU, leta 2015 pa se nadaljuje v posebni reviji ANALI PAZU HD.

  Pričujoča številka prinaša pet znanstvenih prispevkov, ki segajo na različna znanstvena področja. Prvi se nanaša na inovativnost proizvodnih podjetij v Sloveniji. Avtorji predstavljajo rezultate svojih anketnih raziskav, pri tem pa med drugim ugotavljajo, da se proizvodna podjetja zavedajo pomena inoviranja.

  Drugi prispevek obravnava prebivalstveno politiko Slovenije na njeni poti iz druge Jugoslavije v samostojnost in naprej v EU. Avtor meni, da bo potreben miselni preskok od pasivnega prilagajanja intenzivnim demografskim spremembam k aktivnemu oblikovanju dolgoročno vzdržnega obnavljanja prebivalstva.

  Namen tretjega prispevka je bil študija primera varnosti v Občini Puconci z uporabo metode kartiranja kriminalitete. Avtorji ugotavljajo, da je Občina Puconci relativno varna občina, s povprečno 3-krat nižjo stopnjo kriminalitete v primerjavi z državno ravnijo.

  V četrtem prispevku avtorica obravnava frazeme, ki ubesedujejo t.i. etnične stereotipe, v ospredju analize pa so frazemi z negativno konotacijo in vprašanje, katerim jezikovnokulturnim skupnostim pripisuje negativne lastnosti nemška in katerim slovenska frazeologija.

  V zadnjem prispevku pa avtorica analizira tri najpomembnejše predstavnike ene od najzanimivejših filozofskih šol kitajske antike - Šole imen ali Šole nomenalistov, pri čemer skuša preseči na zahodu še vedno razširjene predsodke o tem, da je antična kitajska filozofija temeljila zgolj na moralnih in proto-teoloških diskurzih.

  Ob izidu prve številke želim, da bi revija ANALI PAZU HD našla svoje mesto v svetu znanstvenih revij, da bi jo avtorji prepoznali kot prostor za objave aktualnih, vznemirljivih znanstvenih izsledkov, strokovna javnost pa kot pomemben vir informacij.

  Srečno, ANALI PAZU HD!

  dr. Darja Senčur Peček

  odgovorna urednica

  Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

  Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

  Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

  Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)