Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozovska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija)

Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

Objavljeno: 2022-03-14