Uredništvo

Odgovorna urednica
Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija

Urednici za področje družboslovja

Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija

Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Uredniki za področje humanistike
Jana S. Rošker, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
Vesna Kondrič Horvat, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija
Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija
Darja Kerec, Pedagoška fakulteta Univeze v Ljubljani, Slovenija

Tehnična urednica
Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Mednarodni uredniški svet

Franc Klobasa (Univerza v Giessnu, Nemčija), Gabi Čačinovič Vogrinčič (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Slovenija), Nadežda Čačinovič Puhovski (Filozofska fakulteta Zagreb, Hrvaška), Etelka Korpič-Horvat (Ustavno sodišče Republike Slovenije), Manja Klemenčič (Univerza v Cambridgeu, Anglija), Albert Halász (Eötvös Lóránd, Budapest), Janez Malačič (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), Albina Nećak Lük (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), Ilse Nagelschmidt (Univerza v Leipzigu, Nemčija), Günther Löschnigg (Univerza v Gradcu, Avstrija), Florian Margan (Univerza za ekonomijo - VŠE Praga, Češka republika), Judit Zágorec – Csuka (Eötvös Lóránd, Budapest).