Uredništvo

Odgovorna urednica
Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija

Urednica za področje družboslovja
Metka Kuhar, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Slovenija

Uredniki za področje humanistike
Jana S. Rošker, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
Vesna Kondrič Horvat, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija
Damir Josipovič, Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija
Darja Kerec, Pedagoška fakulteta Univeze v Ljubljani, Slovenija

Tehnična urednica
Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Mednarodni uredniški svet
Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Slovenija
Etelka Korpič-Horvat, Ustavno sodišče RS
Janez Malačič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
Albina Nećak Lük, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
Ilse Nagelschmidt, Univerza v Leipzigu, Nemčija
Günther Löschnigg, Univerza v Grazu, Avstrija