Uvodnik

Prva letošnja številka revije ANALI PAZU HD prinaša štiri zanimive prispevke, ki posegajo na različna področja družboslovja in humanistike.

Prvi prispevek obravnava psihološke posledice spoprijemanja s kroničnimi bolečinami pri mladostnicah. Avtorici prispevka sta izvedli pilotno študijo (med desetimi mladostnicami s povprečno starostjo 14,9 let). Rezultate te študije (temelji na odgovorih skupine mladostnic in oceni njihovih staršev) sta primerjali z normativnimi podatki. Avtorici ugotavljata, da se vse mladostnice, ki so bile vključene v študijo, spoprijemajo s posledicami kronične bolečine, predvsem z anksioznostjo in depresivnostjo. Ob tem poudarjata, da sta zavedanje o teh psiholoških posledicah in njihova natančna ocena ključna za nadaljnje načrtovanje psihološke obravnave in terapij.

V drugem prispevku je predstavljena nova učna metoda, svetovalno mentorstvo. Prispevek zajema teoretično obravnavo te metode ter empirično raziskavo. Avtorica predstavlja rezultate uvedbe te metode (dveh orodij) v proces izobraževanja (pri študijskih predmetih Matematično modeliranje in Ekonomika in management podjetja v obdobju 2019/2020 in 2020/2021) . Izsledki raziskave kažejo, da predavatelj in študent s pomočjo svetovalnega mentorstva dosegata pomemben napredek pri dosegi zastavljenega cilja. Avtorica tako priporoča uvedbo te metode v proces izobraževanja.

Tretji prispevek se nanaša na aktualno tematiko pandemije Covid-19, saj obravnava geopolitične spremembe kot posledice pandemije. Avtor kot ključno gospodarsko vprašanje pandemije COVID -19 izpostavlja vprašanje, ali je to le huda recesija ali gre za val gospodarske depresije. V prispevku je analizirana geopolitična situacija v svetu. Avtor izpostavlja, da je obstajalo pričakovanje, da bodo države na podlagi izkušenj iz prvega leta epidemije, v letu 2021 uspele precepiti prebivalstvo, normalizirati javno življenje in zagnati gospodarstvo s polno hitrostjo. Navedeno bi preprečilo, da bi globoka recesija prerasla v depresijo brez spreminjanja geopolitične svetovne ureditve. Avtor ugotavlja, da se to ni zgodilo po pričakovanjih in bo treba počakati na rešitve v prihodnjih letih.

Zadnji prispevek obravnava genezo in operativne značilnosti osamosvojitvene vojne v Prekmurju in Prlekiji pred 30 leti. Avtor ugotavlja, da se ravno na primeru pokrajine ob Muri očitno kažejo značilnosti operativnega delovanja Jugoslovanske ljudske armade v in posebnosti delovanja slovenskih obrambnih sil. Iz teh značilnosti nato avtor izvaja zaključke o genezi in operativnih značilnostih vojne v Republiki Sloveniji in o namerah za nasilno preprečitev slovenske osamosvojitve.

Vabljeni k branju!

dr. Darja Senčur Peček, odgovorna urednica

Odgovorna urednica: Darja Senčur Peček (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija)

Urednica za področje družboslovja: Metka Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovenija)

Urednice in uredniki za področje humanistike: Jana S. Rošker (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija); Vesna Koncrič Horvat (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija); Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovenija); Darja Kerec  (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Slovenija)

Tehnična urednica: Petra Cajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Slovenija)

Objavljeno: 2022-02-28