Psihološke posledice spoprijemanja s kronično bolečino pri mladostnicah – pilotna študija

Ključne besede: kronična bolečina, psihološke posledice, mladostnice, pilotna študija, psihično stanje

Povzetek

Kronična bolečina je opredeljena kot vsaj tri mesece ponavljajoča se dnevna bolečina brez neposrednega telesnega izvora. Pojavlja se pri približno 30 % otrocih. Daljša izpostavljenost kronični bolečini pogosto voditi v težave na šolskem, socialnem in psihološkem področju. V prispevku smo se osredotočili na psihološke posledice kronične bolečine pri desetih mladostnicah s povprečno starostjo 14,9 let (SO 1,9). Vse so bile pregledane pri specialistki fizikalne in rehabilitacijske medicine, izpolnjevale so kriterije diagnoze kronične bolečine ter bile napotene v psihološko obravnavo. Njihovo trenutno psihično stanje smo ocenili s samoocenjevalnimi vprašalniki (Vprašalnik anksioznosti in depresije – RCADS, Vprašalnih katastrofičnega doživljanja bolečine – PCS, Vprašalnik strahu pred bolečino – FOPQ) ter z oceno staršev (Vprašalnik vedenja in čustvovanja –za starše – CBCL). Mladostnice so poročale o povišani stopnji separacijske anksioznosti in depresivne simptomatike. Pogosteje kot vrstnice brez bolečin so se izogibale aktivnostim, doživljale strah in pričakovale krepitev bolečine med gibanjem. Podobno so njihovi starši zaznavali povišano anksiozno depresivno simptomatiko, psihosomatske pritožbe, težave pri vzpostavljanju medvrstniških odnosov in šibke sposobnosti za spoprijemanje s stresom. Ugotavljamo, da se vse mladostnice, vključene v študijo, spoprijemajo s psihološkimi posledicami kronične bolečine. Zavedanje psiholoških posledic dolgotrajnejšega spoprijemanja z bolečino ter njihova natančna ocena sta ključna pri nadaljnjem načrtovanju psihološke obravnave in terapije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Barbara Horvat Rauter, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS-Soča

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: barbarahorvat84@gmail.com

Katja Groleger Sršen, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS-Soča

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: katja.groleger@ir-rs.si

Objavljeno
2022-02-28
Kako citirati
Horvat Rauter B., & Groleger Sršen K. (2022). Psihološke posledice spoprijemanja s kronično bolečino pri mladostnicah – pilotna študija. Anali PAZU HD, 8(1), 3-14. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.8.1.3-14.2022
Rubrike
Articles