Ali so ljudje s kronično razširjeno nerakavo bolečino sočutni do sebe?

Ključne besede: kronična razširjena nerakava bolečina, psihološke značilnosti, sočutje do sebe, Lestvica sočutja do sebe, pacienti

Povzetek

Skozi prispevek želimo bralcem predstaviti težave, s katerimi se soočajo pacienti s kronično razširjeno nerakavo bolečino. Posebej se osredotočimo na koncept sočutja do sebe, ki je v tujini predmet mnogih raziskav. Predpostavili smo, da je sočutje do sebe pri ljudeh s kronično bolečino pomembno nižje od stopnje sočutja do sebe o kateri poročajo posamezniki brez kroničnih težav. V raziskavo smo vključili smo 28 udeležencev s kronično razširjeno bolečino, ki so bili vključeni v 4-tedenski program rehabilitacijske obravnave. Ugotavljamo, da se po programu pomembno okrepi skupna človeška izkušnja, ki nakazuje več primerjav lastnih težav s težavami drugih. Njihove rezultate pa smo primerjali tudi z normativnim vzorcem. Ugotavljamo, da je stopnja sočutja do sebe pri vzorcu oseb, ki se soočajo s kronično razširjeno bolečino pomembno nižja tako pred pričetkom terapevtske obravnave kot po njej.   

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Barbara Horvat Rauter, Univerza v Ljubljani, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije-SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ljubljana, Slovenija: barbara.rauter@ir-rs.si

Objavljeno
2022-03-14
Kako citirati
Horvat Rauter B. (2022). Ali so ljudje s kronično razširjeno nerakavo bolečino sočutni do sebe?. Anali PAZU HD, 3(2), 17-27. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.3.2.17-27.2017
Rubrike
Articles