Politika odprtega dostopa in avtorske pravice

Po načelu, da prosto dostopne raziskave pripomorejo h globalni izmenjavi znanja, Slavia Centralis omogoča takojšen prosti dostop do vsebine. Vsi članki so objavljeni pod mednarodno licenco Creative Commons – Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC), ki pripomore k večjemu številu bralcev in povečuje citiranost dela. Dodatne informacije dobite v uredništvu oz. na povezavi: The Open Archives Initiative.

Vsi članki bodo dostopni tudi na repozitoriju Univerze v Kansasu (KU ScholarWorks), v Digitalni knjižnici Slovenije in na repozitoriju Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK).