Prevajanje pri pouku tujega jezika: poučevanje ruskega jezika s pomočjo angleških literarnih prevodov

  • Natalia Kaloh Vid Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: ruski jezik, prevod, poučevanje, ponovni prevod

Povzetek

Prispevek se osredotoča na uporabo povratnega prevajanja pri učenju ruščine kot tujega jezika in začrta predloge prevajalskih aktivnosti, ki bi lahko študentom pomagali, da z branjem, analizo in razpravami o povratnih prevodih izboljšajo svoje znanje ruskega jezika. Omenjena metoda je bila uporabljena v drugem delu 60-urnega izbirnega predmeta Lektorat ruskega jezika I, ko so se študentje že seznanili s cirilico in so bili sposobni brati krajša besedila. Uporabljeni so bili angleški prevodi ruskih literarnih besedil, študentje pa so se morali osredotočiti predvsem na prepoznavanje in povratno prevajanje kulturnospecifičnih elementov. Cilj dejavnosti je bil pri študentih spodbuditi zanimanje za tuje okolje ter jim omogočiti, da uporabijo obstoječe znanje tujega jezika ter svojo domišljijo in ne le slovarje ter glosarje. V drugi fazi dejavnosti so študentje predstavili svoje rešitve in ideje ter svoje izkušnje delili s profesorico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalia Kaloh Vid, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalia.vid@um.si

Literatura

David ATTKINSON, 1987: The mother tongue in the classroom: a neglected resource? ELT Journal 41/4, 241–247.
Mihail BULGAKOV, 1967: The Master and Margarita. Prev. Mirra Ginsburg. Grove Press: New York.
– –, 1995: The Master and Margarita. Prev. Dianna Burgin in Katherine Tiernan O’Connor. Random House Vintage: New York.
– –, 1997: The Master and Margarita. (trans. by Richard Pevear and Larisa Volokhonsky). Penguin Books: London.
– –, 2008: The Master and Margarita. Prev. Hugh Aplin. Oneworld Classics: London.
Guy COOK, 2007: A thing of the future: translating in language learning. International journal of applied linguistics 17/3, 396–401.
Alan DUFF, 1994: Translation. Oxford University Press.
John HARBORD, 1992: The Use of the Mother Tongue in the Classroom. ELTJ 46/4, 350–355.
Greta J. GORUSCH, 1998: Yakudoku EFL Instruction in Two Japanese High School Classrooms: An Exploratory Study. JALT Journal 20/4.
Vanessa LEONARDI, 2009: Teaching Business English through Translation. Journal of Language & Translation 10/1, 139–153. Dostopno 19. 12. 2016 na: http://www.unish.org/unish/DOWN/PDF/5_1_Leonardi_rev_and_ finalD.pdf.
– –, 2010: The Role of Pedagogical Translation in Second Language Acquisition — From Theory to Practice. Bern: International Academic Publishes. Dostopno 19. 12. 2016 na: http://books.google.lt/books?id=Zd8DcUFt_wsC&pg=PA15&dq=peter+lang+publishers+leonar di&hl=lt&sa=X&ei=hMtQT8.
Christina SCHAFFNER, 1998: Qualification for Professional Translators. Translation in Language Teaching Versus Teaching Translation. Manchester. St. Jerome publishing.
Objavljeno
2020-11-02
Kako citirati
Kaloh Vid N. (2020). Prevajanje pri pouku tujega jezika: poučevanje ruskega jezika s pomočjo angleških literarnih prevodov. Slavia Centralis, 11(1), 79–84. https://doi.org/10.18690/scn.11.1.79–84.2018
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)