Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika

  • Alja Lipavic Oštir Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Anja Vasiljevič Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Mihaela Koletnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: pregovori, jezikovna raba, sociolingvistika, izobrazba, starost, spol, narečja

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alja Lipavic Oštir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si

Anja Vasiljevič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: anja.vasiljevic@gmail.com

Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: mihaela.koletnik@um.si

Objavljeno
2020-10-24
Kako citirati
Lipavic Oštir A., Vasiljevič A., & Koletnik M. (2020). Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika. Slavia Centralis, 7(1), 48–72. https://doi.org/10.18690/scn.7.1.48–72.2014
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>