Prebivalstvena politika Slovenije: Od pasivnega prilagajanja spremembam k aktivnemu oblikovanju vzdržnega obnavljanja prebivalstva

  • Janez Malačič Ekonomska fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: prebivalstvena politika, Slovenija, Evropska unija, vzdržno obnavljanje prebivalstva, spremembe

Povzetek

Besedilo obravnava prebivalstveno politiko (PP) Slovenije na njeni poti iz druge Jugoslavije v samostojnost in naprej v EU. PP je tesno povezana z demografskimi razmerami, ki se v Sloveniji in v EU na več področjih zaostrujejo. Takšen demografski razvoj je izziv za PP. Za Slovenijo postajajo vse bolj pomembni zametki PP, ki nastajajo že dalj časa na ravni EU. Posebej intenzivni so na področju migracij, staranja prebivalstva in njegovih posledic, zagotavljanja primernih pokojnin, pa tudi na področju vrnitve k demografski rasti ter zagotavljanju ravnotežja med generacijami in fazami življenjskega cikla posameznika. V Sloveniji je bilo vse to premalo opaženo in še manj vgrajeno v lastno PP. Zato bo potreben miselni preskok od pasivnega prilagajanja intenzivnim demografskim spremembam k aktivnemu oblikovanju dolgoročno vzdržnega obnavljanja prebivalstva.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janez Malačič, Ekonomska fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ljubljana, Slovenija: janez.malacic@ef.uni-lj.si

Objavljeno
2022-03-15
Kako citirati
Malačič J. (2022). Prebivalstvena politika Slovenije: Od pasivnega prilagajanja spremembam k aktivnemu oblikovanju vzdržnega obnavljanja prebivalstva. Anali PAZU HD, 1(1), 19-26. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.1.1.19-26.2015
Rubrike
Articles