Demografija nerazvite regije: depopulacija v Pomurju in staranje prebivalstva

  • Janez Malačič Ekonomska fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: Pomurska regija, demografski razvoj Pomurja, staranje prebivalstva, depopulacija, statistična regija

Povzetek

Pomurska statistična regija zaradi svojih geopolitičnih značilnosti omogoča dolgoročnejši študij regionalnega demografskega razvoja v Sloveniji kot druge statistične regije. V preteklem šestdesetletnem obdobju se je število prebivalstva v regiji zmanjšalo za okrog 11 %, v državi pa se je povečalo za okrog 37 %. Kljub tem razlikam v rasti pa je bil splošen razvoj prebivalstva v regiji in državi presenetljivo podoben. V obeh se je uveljavil moderni režim obnavljanja prebivalstva. Na ravni demografskih procesov so se med regijo in državo izrazile le manjše razlike v rodnosti in večje razlike v smrtnosti in pri migracijah, kar je povzročilo depopulacijo v regiji. Do izrazitega staranja prebivalstva je prišlo v regiji in državi, čeprav je bil ta proces močnejši v regiji. Kljub depopulaciji pa regija še ne kaže izrazitejšega neravnovesja med osnovnimi starostnimi skupinami prebivalstva. To daje več časa državi za sprejem politik in za prilagoditev posledicam prihodnje depopulacije v Sloveniji. Kljub temu pa se mora Slovenija hitreje in ustrezneje prilagajati hitrim demografskim spremembam v prihodnje. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janez Malačič, Ekonomska fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ljubljana, Slovenija: janez.malacic@ef.uni-lj.si

Objavljeno
2022-03-15
Kako citirati
Malačič J. (2022). Demografija nerazvite regije: depopulacija v Pomurju in staranje prebivalstva. Anali PAZU HD, 2(1), 5-14. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.2.1.5-14.2016
Rubrike
Articles