Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah in okrogla miza Slovensko slovaropisje (Pišece, 2. 10. 2014)

  • Marko Jesenšek Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Marko Snoj Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Tanja Mirtič Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Domen Krvina Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Irena Orel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Ludvik Karničar Univerza Karla in Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko
  • France Novak Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Silvija Borovnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Zinka Zorko Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Maks Pleteršnik, Pišece, okrogla miza, Slovensko slovaropisje, gradivo, Pleteršnikov muzej

Povzetek

V prispevku je zajeto gradivo, nastalo ob slovesnosti ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Marko Snoj, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: marko.snoj@zrc-sazu.si

Tanja Mirtič, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Domen Krvina, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: domen.krvina@zrc-sazu.si

Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: irena.orel@ff.uni-lj.si

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Ludvik Karničar, Univerza Karla in Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko

Gradec, Avstrija. E-pošta: ludwig.karnicar@uni-graz.at

France Novak, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija.

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Zinka Zorko, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: terezija.zorko@um.si

Objavljeno
2020-10-26
Kako citirati
Jesenšek M., Snoj M., Mirtič T., Krvina D., Orel I., Ulčnik N., Karničar L., Novak F., Borovnik S., & Zorko Z. (2020). Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah in okrogla miza Slovensko slovaropisje (Pišece, 2. 10. 2014). Slavia Centralis, 7(2), 79–113. https://doi.org/10.18690/scn.7.2.79–113.2014
Rubrike
Articles