Značilnosti krajše proze slovenskih književnic

  • Silvija Borovnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenske pisateljice, krajša proza, tematske in jezikovno-slogovne značilnosti

Povzetek

Članek se ukvarja z značilnostmi krajše proze slovenskih pisateljic vse od njenih začetkov, to je s preloma iz 19. v 20. stol., pa do sodobnosti. Izbor avtoric in literarnih besedil opozarja na tematske in jezikovno-slogovne novosti ter posebnosti v njihovi literaturi, pa tudi na bele lise pri raziskovanju in poznavanju le-te.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Literatura

Silvija BOROVNIK, 1995: Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač.
– –, 2012: Književne študije: o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Zora, 85).
– –, 2013: K izboru iz krajše proze slovenskih avtoric. Kliči me po imenu. Izbrala, uredila in spremno študijo napisala Silvija Borovnik. Ljubljana: Študentska založba. 372–435.
Andreja JEZERNIK, 2009: Alma Karlin. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Maca JOGAN, 2001: Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana: Znanstvena knjižnica, Fakulteta za družbene vede.
Lado KRALJ, 2010: »Danes so njene kratke zgodbe pozabljene«. Zgodbe iz tridesetih let. Ljubljana: Študentska založba. 134–169.
Lado KRALJ, Peter SCHERBER (ur.), 2010: Slovenske kratke zgodbe med koncem ene in začetkom druge vojne. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Katja MIHURKO PONIŽ, 2006: Kratka pripovedna proza Marije Kmet. Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak Popov. Zbornik predavanj 23. Simpozija Obdobja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
– –, 2003: Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta.
Urška PERENIČ, 2007: Leposlovje Milice S. Ostrovške v reviji Ženski svet (1923–1941). Slavistična revija 3. 463–72.
Alenka ŠELIH (ur.), 2007: Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana. DZS.
Tomo VIRK, 1998: Spremna beseda. Čas kratke zgodbe: antologija slovenske kratke zgodbe. Ur. Tomo Virk. Ljubljana: Študentska založba.
Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
Borovnik S. (2020). Značilnosti krajše proze slovenskih književnic. Slavia Centralis, 6(1), 59–69. https://doi.org/10.18690/scn.6.1.59–69.2013
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)