Marica Nadlišek Bartol in njeno literarno delo

  • Silvija Borovnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Marica Nadlišek Bartol, časopis Slovenka, prve slovenske pisateljice, roman Fata morgana, literarna študija

Povzetek

Pisateljica Marica Nadlišek Bartol je bila prva urednica lista Slovenka, ki velja za prvi slovenski ženski časopis, v okviru katerega so pričele objavljati tudi druge slovenske pisateljice, publicistke in prevajalke. Nadliškova je vzpodbujala njihovo literarno ustvarjanje ter jih tako nacionalno kot feministično osveščala. Njen edini roman Fata morgana iz l. 1898 je izhajal v nadaljevanjih v Ljubljanskem zvonu. Pričujoče besedilo analizira njegovo vlogo v sobesedilu porajajoče se književnosti slovenskih avtoric s preloma iz 19. v 20. stoletje. Izkaže se, da je ta roman rušil prenekatero tabuizirano vprašanje svoje dobe, zlasti tista, ki so se nanašala na položaj in vlogo žensk v osebnem in družbenem življenju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Literatura

Silvija BOROVNIK, 1995: Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač.
Marja BORŠNIK, 1962: Študije in fragmenti. Maribor: Obzorja. 115–127.
– –, 1967: Ob stoletnici rojstva Marice Nadlišek. Jezik in slovstvo 4, 107–108.
Franca BUTTOLO, 1994: Ponosna Slovenka in na literaturo strastno navezana Tržačanka. Delo, Književni listi, 1. 9. 1994, 13.
Minka GOVEKAR, 1926: Marica Nadlišek Bartol. Ženski svet 1926, 129–133.
Mihael GLAVAN, 1999: (Ljubezenska) sreča je le fata morgana. Delo, 25. 3. 1999.
Miran HLADNIK, 1981: Slovenski ženski roman v 19. stoletju. Slavistična revija 3, 259–296.
Katja MIHURKO PONIŽ, 1999/2000: Pripovedna besedila slovenskih pisateljic – sodobnic Zofke Kveder. Jezik in slovstvo 45/4, 121–132.
Marija PIRJEVEC, 2001: Tržaška knjiga. Ljubljana: Slovenska matica.
Marica NADLIŠEK BARTOL, 1998: Fata morgana. (Spremna beseda Ivanka Hergold). Trst: Mladika.
Objavljeno
2020-10-16
Kako citirati
Borovnik S. (2020). Marica Nadlišek Bartol in njeno literarno delo. Slavia Centralis, 4(2), 94–102. https://doi.org/10.18690/scn.4.2.94–102.2011
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)