Avtobiografija, potopis, avtobiografska potopisna in fiktivna proza Alme Karlin

  • Silvija Borovnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Alma Karlin, literarno delo, nemško-slovenska medkulturnost

Povzetek

Članek zvrstno opredeljuje literarno delo Alme Karlin, pisateljice iz Celja, ki je pisala v nemščini, bila v obdobju med obema svetovnima vojnama zelo znana in priljubljena avtorica, po drugi svetovni vojni pa v Jugoslaviji kot »nemška« zamolčana in zanikovana. V članku je njena proza razdeljena na avtobiografijo, potopis, avtobiografsko potopisno in fiktivno prozo. Proza Alme Karlin je bila dolgo literarnovedno neraziskana. V članku so analizirani njeni vzorčni primeri in uvrščeni v evropski kontekst. Alma Karlin je predstavljena kot dvojna, medkulturna, nemško-slovenska pisateljska identiteta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Literatura

Peter J. BRENNER, 1990: Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Ein Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte. Tubingen.
Gisela BRINKER - GABLER, ur., 1988: Deutsche Literatur von Frauen. Bd. 2. München.
Tamara FELDEN, 1993: Frauen reisen. Zur literarischen Prasentationen weiblicher Geschlechterrollenerfahrung im 19. Jahrhundert. New York.
Elke FREDERIKSEN, 1999: Der Blick in die Ferne – Zur Reiseliteratur von Frauen. Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ur. Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann. Suhrkamp Taschenbuch 3447. Stuttgart. 147–166.
Igor GRDINA, 1992: Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stol. Slavistična revija 40/4, 341–363.
Katherine R. GOODMANN, 1999: Weibliche Autobiographien. Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ur. Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann. Suhrkamp Taschenbuch 3447. Stuttgart. 166–177.
Jerneja JEZERNIK, 2009: Alma Karlin, državljanka sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2016: Nisem le napol človek. Alma M. Karlin in njeni moški. Ljubljana: Založba Sanje.
Alma M. KARLIN, 1997: Popotne skice. Prevod Irena Dolschon. Ljubljana: Kmečki glas.
– –, 2007: Moji zgubljeni topoli. Spomini na drugo svetovno vojno. Prevod Breda Rajar, Ana Grmek, Stanka Rendla. Spremna beseda Tone Kregar. Izbor slikovnega gradiva Andreja Rihter. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2007: Japonske novele. Prevod Andreja Jezernik. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
– –, 2010: Smrtonosni trn in druge nenavadne zgodbe iz Peruja in Paname. Prevod in spremna beseda Andreja Jezernik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 2010: Sama. Iz otroštva in mladosti. Prevod Mateja Ajdnik Korošec. Celje: Inlingua.
– –, 2016: Vodna vrba. Prevedla, uredila in spremno besedo napisala Andreja Jezernik. 1. izd. Ljubljana: Založništvo Jezernik.
– –, 2016: Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa. Prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. 1. izd. Ljubljana: Založništvo Jezernik.
Hiltrud GNÜG, Renate MÖHRMANN (ur.), 1999: Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Suhrkamp Taschenbuch 3447. Stuttgart.
Alenka KORON, Andrej LEBEN, 2011: Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ljubljana: ZRC SAZU.
Tone KREGAR, 2007: Almino potovanje med Nemci in Slovenci. Alma Karlin: Moji zgubljeni topoli. Ljubljana: Mladinska knjiga; Muzej novejše zgodovine. 11–25.
Katja MIHURKO PONIŽ, 2011: Začetki ženskega avtobiografskega diskurza na Slovenskem. Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi. Ur. Alenka Koron, Andrej Leben. 247–256.
Irena NOVAK POPOV, 2008: Štiri ženske avtobiografije. Jezik in slovstvo 53/3–4, 53–67.
Annegret PELZ, 1993: Reisen durch die andere Fremde. Reiseliteratur von Frauen als autogeographische Schriften. Köln.
Marjan PUŠAVEC, 2010: Spremna beseda. Avtobiografija Alme Karlin: Sama. Iz otroštva in mladosti. Prevod Mateja Ajdnik Korošec. Celje: Inlingua.
Svetlana SLAPŠAK, 2010: Potovanje pred pisanjem. Avtobiografija Alme Karlin: Sama. Iz otroštva in mladosti. 308–317.
Neva ŠLIBAR, 1996: Ženski (avto)biografski diskurz: O njegovi subverzivnosti in potrebi po uzaveščanju njegovih pravil. Delta 2/1–2, 64–77.
Vladimir ŠLIBAR, 1988: Članki Alme Karlin v Cillier Zeitung 1920–1928. Celje: Celjski zbornik.
Barbara TRNOVEC, ur., 2011: Kolumbova hči: Življenje in delo Alme M. Karlin. Celje: Pokrajinski muzej.
Marta VERGINELLA, 2011: Zgodovinopisna raba avtobiografskih virov in značilnosti ženskega avtobiografskega pisanja. Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi. Ur. Alenka Koron, Andrej Leben. 95–106.
Objavljeno
2020-11-02
Kako citirati
Borovnik S. (2020). Avtobiografija, potopis, avtobiografska potopisna in fiktivna proza Alme Karlin. Slavia Centralis, 11(1), 11–32. https://doi.org/10.18690/scn.11.1.11–32.2018
Rubrike
Articles