Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji

  • Silvija Borovnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Ilka Vašte, tema reformacije, zgodovinski roman, Primož Trubar

Povzetek

Članek se ukvarja s temo reformacije v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji (1956). Pisateljica je bila ena najplodovitejših slovenskih romanopisk. V času socialnega realizma, pa tudi pozneje, je bila sredi prevladujočih modernističnih smeri v slovenski prozi podcenjevana; v članku so predstavljeni razlogi, zakaj je do tega prihajalo. Zanimiv odgovor daje tudi njen zgodovinski roman Gričarji, ki tematizira obdobje slovenske reformacije in protireformacije na Dolenjskem in tudi v širšem slovenskem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: silvija.borovnik@um.si

Literatura

Marja BORŠNIK, 1962: Študije in fragmenti. Maribor: Založba Obzorja.
Marjan DOLGAN idr., 2014: Literarni atlas Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Ivan GRAFENAUER, 1973: Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje: Mohorjeva družba. Znanstvena knjižnica. Nova serija 1.
Miran HLADNIK, 2009: Slovenski zgodovinski roman. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Janko KOS, 1983: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Ženja LEILER, 2017: Iz pozabe oživljeni roman. Delo, 5. 4. 2017.
Boris PATERNU, Helga GLUŠIČ, Matjaž KMECL, 1967: Slovenska književnost 1945–1965. 1. knjiga – Lirika in proza. Ljubljana: Slovenska matica.
Jože POGAČNIK, 1972: Zgodovina slovenskega slovstva 8. Maribor: Založba Obzorja.
Anton SLODNJAK, 1968: Zgodovina slovenskega slovstva. II. del. Celovec: Drava.
Ilka VAŠTE, 1956: Gričarji. Novo mesto: Svet svobod in prosvetnih društev.
‒ ‒, 1964: Podobe iz mojega življenja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Objavljeno
2020-11-06
Kako citirati
Borovnik S. (2020). Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji. Slavia Centralis, 12(1), 345–354. https://doi.org/10.18690/scn.12.1.345–354.2019
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)