Strategije za povečanje inovativnosti v velikih farmacevtskih podjetjih

  • ŠPELA BARBIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija.
  • LEA KNEZ Ludwig Maximilians University München, Nemčija.
  • ŠPELA KNEZ Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo, Slovenija. https://orcid.org/0000-0002-3538-2307
  • TJAŠA MLAKAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo, Ljubljana,Slovenija.
  • SARA UHAN Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Hematology, Oncology and Cancer Immunology, Nemčija. https://orcid.org/0000-0003-4102-5063
  • UROŠ VEZONIK University of Vienna, Institut of Organic Chemistry, Dunaj, Avstrija. https://orcid.org/0000-0003-3991-5323
  • ZDENKO ČASAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija. https://orcid.org/0000-0002-6689-3353
Ključne besede: farmacevtska podjetja, inovativnost, učinkovitost, raziskave in razvoj, SARS-CoV-2

Povzetek

Vsesplošni napredek znanosti in tehnologije, dosežen v zadnjih nekaj desetletijh, bi se po pričakovanjih moral odražati v povečani inovativnosti ter učinkovitosti raziskav na mnogih področjih, tudi v velikih farmacevtskih podjetjih. Opaženo je ravno nasprotno. Trend učinkovitosti raziskav in razvoja (R&R), kar lahko opišemo tudi kot razmerje med vložkom in rezultatom, ki je pogosto ocenjen s številom v podjetju razvitih in na trg lansiranih zdravil ali s številom znanstvenih objav in podeljenih patentov, je v zadnjih desetletjih vztrajno padal. Predvsem v zadnjih letih mnoga podjetja izkazujejo uspešno upiranje temu trendu z očitnim porastom v inovativnosti, kar lahko med drugim pripišemo tudi izboljšani finančni učinkovitosti ter zasnovi novih modelov delovanja razvojnih oddelkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

ŠPELA BARBIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija.

ŠPELA BARBIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija.

E-naslov: spelabarbi@gmail.com

LEA KNEZ, Ludwig Maximilians University München, Nemčija.

LEA KNEZ

Ludwig Maximilians University München, Nemčija.

E-naslov: lea.knez07@gmail.com

ŠPELA KNEZ, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo, Slovenija.

ŠPELA KNEZ

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo, Slovenija.

E-naslov: spela.knez@gmail.com

TJAŠA MLAKAR, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo, Ljubljana,Slovenija.

TJAŠA MLAKAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo, Ljubljana,Slovenija.

E-naslov: tjasamlakar.15@gmail.com

SARA UHAN, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Hematology, Oncology and Cancer Immunology, Nemčija.

SARA UHAN

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Hematology, Oncology and Cancer Immunology, Nemčija.

E-naslov: sara.uhan@charite.de

UROŠ VEZONIK, University of Vienna, Institut of Organic Chemistry, Dunaj, Avstrija.

UROŠ VEZONIK

University of Vienna, Institut of Organic Chemistry, Dunaj, Avstrija.

E-naslov: uros.vezonik@univie.ac.at

ZDENKO ČASAR, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija.

ZDENKO ČASAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija.

E-naslov: zdenko.casar@ffa.uni-lj.si

Objavljeno
2023-10-26
Kako citirati
BARBIČ ŠPELA, KNEZ L., KNEZ ŠPELA, MLAKAR T., UHAN S., VEZONIK U., & ČASAR Z. (2023). Strategije za povečanje inovativnosti v velikih farmacevtskih podjetjih. Anali PAZU HD, 9(1-2), 95-123. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.9.1-2.95-123.2023
Rubrike
Articles