Pomen razvojnih odnosov na delovnem mestu

Ključne besede: zaposleni, delovno mesto, razvojni odnosi, sodelavci, medosebni odnosi

Povzetek

Medosebni odnosi na delovnem mestu tako predstavljajo odnose med sodelavci in odnose z nadrejenimi in podrejenimi; ožji pojem medosebnih odnosov pa predstavljajo razvojni odnosi na delovnem mestu, ki predstavljajo odnose med zaposlenimi, ki so osredotočeni na razvoj in izkoriščanje potencialov posameznikov ter ustvarjanje klime sodelovanja. Za vzdrževanje uravnoteženih medsebojnih odnosov zaposleni potrebujejo tako priložnosti za dajanje kot tudi za prejemanje (čustvene ali instrumentalne) podpore. Medosebna ali čustvena podpora lahko vključuje karkoli, kar pomaga posamezniku. Namen prispevka je ugotoviti ali obstajajo različne kvalitete razvojne odnosov in ali razvojni odnosi vplivajo na individualno uspešnost posameznika. Potrdilo smo, da obstajajo različne kvalitete razvojnih odnosov in da visokokvalitetni odnosi povzročajo medsebojni vpliv, rast in učenje posameznikov. Prav tako smo potrdili hipotezo, da kvalitetni razvojni odnosi pomembno vplivajo na individualno uspešnost posameznika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru, Razlagova ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija

Maribor, Slovenija: simona.sarotar-zizek@um.si

Objavljeno
2022-03-14
Kako citirati
Šarotar Žižek S. (2022). Pomen razvojnih odnosov na delovnem mestu. Anali PAZU HD, 3(2), 1-15. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.3.2.1-15.2017
Rubrike
Articles