Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: kolera, jezik, leksika, časopisje, strokovne knjige, 19. stoletje, 20. stoletje

Povzetek

Prispevek na podlagi izbranih poljudnostrokovnih knjig in časopisnih člankov osvetljuje poročanje o epidemiji kolere v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja. Vire analizira na ravni vsebinskih elementov in na jezikovno-slogovni ravni ter ob tem opozarja na vzporednice med starejšimi in sodobnimi besedili, vezanimi na epidemijo. Osredinja se na ekspresivnost izražanja in rabo retoričnih sredstev, npr. personifikacije (bolezen nas obišče, se priklati, se ne misli posloviti …) ter metaforike (bolezen kot tujka, morilka, pošast). Na leksikalni ravni izpostavlja izraze, ki v epidemičnih okoliščinah izkazujejo večjo frekventnost pojavljanja že v 19. stoletju, npr. epidemija, higiena, karantena, osamiti, razkužiti. Gre za leksiko, ki učinkovito nakazuje tematska izhodišča analiziranih besedil in obenem predstavlja okvir tedanje družbene realnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Literatura

Urška BRATOŽ, 2017: Bledolična vsiljivka z Vzhoda: kolera v severovzhodni Istri (1830–1890). Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales. Digitalna knjižnica Slovenije. Dostop 29. 4. 2020 na www.dlib.si.
DIS 1892 = O koleri. Dom in svet 5/11 (1892). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
Epidemija COVID-19. Portal GOV.SI. Spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. Dostop 29. 4. 2020 na https://www.gov.si/teme/koronavirus/.
Fran. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostop 29. 4. 2020 na https://fran.si/.
Olga JANŠA, 1964: Kolera na Kranjskem leta 1855. Kronika 12/1, 60–64.
Marko JESENŠEK, 2019: Prekmurske protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša. Slavia Centralis 12/1, 239–262.
– –, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Jezikovni viri starejše slovenščine IMP. Dostop 29. 4. 2020 na http://nl.ijs.si/imp/Katarina KEBER, 2005: Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi. Kronika 53/3, 351–364.
– –, 2017: Epidemija v šolskih klopeh: Primer španske gripe leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru. Kronika 65/1, 76.
France KOBLAR, 2013: Potočnik, Blaž (1799–1872). Slovenska biografija. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU. Dostop 22. 4. 2020 na https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi451410/.
Mira KRAJNC IVIČ, 2010: Kako natančna je lahko transkripcija. Slavia Centralis 3/2, 159–173.
Miha LAMPREHT, 2020: Pošast hodi po svetu. Rtvslo.si, Radio Prvi, 27. 3. 2020. Dostop 4. 5. 2020 na https://radioprvi.rtvslo.si/2020/03/labirinti-sveta-271/.
Urška MLINARIČ, 2020: Strokovnjaki opozarjajo, covid-19 je kuga 21. stoletja: »Epidemijo neobvladljivih razsežnosti« bo mogoče preprečiti le na en način. Večer (27. 8. 2020). Dostop 28. 8. 2020 na https://www.vecer.com/strokovnjaki-opozarjajo-covid-19-je-kuga-21-stoletja-10213365.
Martina OROŽEN, 1996: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Andreja LEGAN RAVNIKAR, 2011: Strokovno izrazje v Vodnikovem nemško-slovenskem rokopisnem slovarju in njegovih tiskanih virih. Slavistična revija 59/3, 293–305.
N 1849 = Kako se kolere ogibati, in kako takrat živeti, de bo prav. Kmetijske in rokodelske novice 7/28 (11. 7. 1849). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
Blaž POTOČNIK, 1831: Kolera. V Ljubljani.
SG1 1910 = Kolera. Slovenski gospodar 44/35 (1. 9. 1910). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
SG2 1910 = Kolera. Slovenski gospodar 44/36 (8. 9. 1910). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
SG3 1910 = Kolera. Slovenski gospodar 44/37 (15. 9. 1910). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
SG4 1910 = Kolera. Slovenski gospodar 44/38 (22. 9. 1910). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
SG5 1910 = Kolera. Slovenski gospodar 44/39 (29. 9. 1910). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
Marijan SMOLIK, 2013: Volčič, Janez (1825–1887). Slovenska biografija. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU. Dostop 22. 4. 2020 na https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi808895/.
Jerica SNOJ, 2011: Metaforična pomenotvornost z vidika sintagmatike. Jezikoslovni zapiski 17/2, 93–105.
Marko SNOJ, 2015: Slovenski etimološki slovar. Spletna izdaja. Dostop 29. 4. 2020 na https://fran.si/.
Š 1910 = Kolera. Štajerc 11/38 (1910). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
UT 1911 = Kako se varujemo kolere? Učiteljski tovariš 51/33 (18. 8. 1911). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/.
Janez VOLČIČ, 1874: Domači zdravnik. V Celovcu.
Urška ŽELEZNIK, 2015: Kuga in prestopki zoper zdravje: Iz fragmentov sodnih procesov (Koper, 1630–31). Acta Histriae 23/4, 713–734.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Ulčnik N. (2020). Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih. Slavia Centralis, 13(2), 31–49. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.31–49.2020

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>