Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné

Budimpešta: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. 230 str.

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenistika, slovenščina, slovenska književnost, slovensko-madžarski kulturni stiki, zbornik, ocena, poročilo

Povzetek

V prispevku je predstavljen zbornik predavanj s prispevki z mednarodne konference, ki se je odvijala 26. oktobra 2016. Uredila ga je Marija Bajzek Lukač.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Objavljeno
2020-11-01
Kako citirati
Ulčnik N. (2020). Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné. Slavia Centralis, 10(2), 98–102. https://doi.org/10.18690/scn.10.2.98–102.2017
Rubrike
Articles