Narečno besedje slovenskega jezika. V spomin na akademikinjo Zinko Zorko. Ur. Marko Jesenšek.

Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 148). 294 str.

  • Natalija Ulčnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: znanstvena monografija, Narečno besedje slovenskega jezika, ocena, Zinka Zorko, dialektologija

Povzetek

Avtorica oceni znanstveno monografijo Narečno besedje slovenskega jezika (2022), posvečeno akademikinji Zinki Zorko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Natalija Ulčnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.ulcnik@um.si

Objavljeno
2023-06-01
Kako citirati
Ulčnik N. (2023). Narečno besedje slovenskega jezika. V spomin na akademikinjo Zinko Zorko. Ur. Marko Jesenšek. Slavia Centralis, 16(1), 190–194. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.190–194.2023

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>