SIMONA PULKO IN MELITA ZEMLJAK JONTES: SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV?

Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor, 2015. 152 str.

  • Alenka Valh Lopert Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: narečja, socialne zvrsti, knjižni jezik, pogovorni jezik, sociolingvistika, učenci, dijaki, ocena

Povzetek

Avtorica predstavlja znanstveno monografijo Simone Pulko in Melite Zemljak Jontes, ki prinaša sodobne ugotovitve s področja jezikoslovja na osi med knjižnim in neknjižnim pri jezikovni rabi mladostnikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alenka Valh Lopert, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.valh@um.si

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Valh Lopert A. (2020). SIMONA PULKO IN MELITA ZEMLJAK JONTES: SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV?. Slavia Centralis, 9(1), 90–93. https://doi.org/10.18690/scn.9.1.90–93.2016
Rubrike
Articles