Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s stališča kodifkacije makedonskega jezika

  • Gjoko Nikolovski Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: makedonščina, kodifkacija, makedonsko slovaropisje, razvoj makedonskega jezika

Povzetek

Prispevek obravnava prvi Slovar makedonskega jezika s srbohrvaškimi prevodi, in sicer glede na njegov pomen pri kodifkaciji in nadaljnjem razvoju makedonskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: gjoko.nikolovski@um.si

Literatura

Istorija na makedonskiot narod I, 1969. Skopje: NIP Nova Makedonija.
Istorija na makedonskiot narod II, 1969. Skopje: NIP Nova Makedonija.
Istorija na makedonskiot narod III, 1969. Skopje: NIP Nova Makedonija.
Blaže KONESKI, 1981a: Gramatika na makedonskiot literaturen jazik. Skopje: Kultura, Makedonska kniga, Misla, Naša Kniga.
– –, 1981b: Za makedonskiot literaturen jazik. Skopje: Kultura, Makedonska kniga, Misla, Naša Kniga.
– –, 1996: Istorija ma makedonskiot jazik. Skopje: Detska radost.
Krste PETKOV MISIRKOV, 1903: Za makedonckite raboti. Sofija: Pečatnica na Liberalnii klub.
Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja I (3. izdaja), 1994. Skopje: Detska radost.
Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja II (3. izdaja), 1994. Skopje: Detska radost.
Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja III (3. izdaja), 1994. Skopje: Detska radost.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Nikolovski G. (2020). Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s stališča kodifkacije makedonskega jezika. Slavia Centralis, 8(1), 203–210. https://doi.org/10.18690/scn.8.1.203–210.2015
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)