Značilnosti ravnanja s prebeglimi in zajetimi pripadniki zveznih sil v osamosvojitveni vojni 1991 v Pomurju

  • ALOJZ ŠTEINER Zveza slovenskih častnikov, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: osamosvojitvena vojna 1991 v Pomurju, vojni ujetnik, prebežnik, zbirni center, mednarodno vojno pravo

Povzetek

Osamosvojitvena vojna leta 1991 v Pomurju je predstavljena v številnih publikacijah. V njih so tudi informacije o ravnanju s prebeglimi in ujetimi pripadniki ter zbirnih centrih o vojnih ujetnikih. Prispevek temelji na proučevanju in analizi tematike, pri tem pa odstira nekatere še nepojasnjene zadeve. Obenem se skozi objektivno predstavitev tematike, kaže značaj slovenske osamosvojitvene vojne.

V prispevku so opisana izhodišča za odpoklic in poziv za pristop pripadnikov JLA v slovenske obrambne sile in terminološke zadrege v odnosu na mednarodno vojno pravo in prakso v Sloveniji leta 1991. Pojasnjena je funkcionalna razmejitve in odgovornosti glede zbirnih centrov med teritorialno obrambo (TO) in organi za notranje zadeve (ONZ). Opisano je nastajanje in delovanje zbirnih centrov za vojne ujetnike (CVU) z nekaterimi posebnostmi v Pomurju. K temu je dodana primerjava števila prebeglih in zajetih v spopadih v Sloveniji in Pomurju 1991 s kazalniki številčnega stanja. Ugotovitvam iz raziskave sledijo zaključki in sklepi. Nekatere od teh so takšni, kot do sedaj še niso bili predstavljeni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

ALOJZ ŠTEINER, Zveza slovenskih častnikov, Ljubljana, Slovenija.

Alojz Šteiner

Zveza slovenskih častnikov, Ljubljana, Slovenija.

E-pošta: steinera@hotmail.com

 

Objavljeno
2023-10-26
Kako citirati
ŠTEINER A. (2023). Značilnosti ravnanja s prebeglimi in zajetimi pripadniki zveznih sil v osamosvojitveni vojni 1991 v Pomurju. Anali PAZU HD, 9(1-2), 67-93. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.9.1-2.67-93.2023
Rubrike
Articles