Pomen pravilnega javnega nastopanja za učinkovito komuniciranje

Ključne besede: jezikoslovje, glasoslovje, pravorečje, fonologija, retorika

Povzetek

Sodobna javna komunikacija je usmerjana z osnovno maksimo sodobnega sveta in življenja, tj. s hitrostjo. Hitro sporočanje pogosto pomeni kratko sporočanje, mnogokrat površno in vsebinsko nepoglobljeno komuniciranje. V ospredju so kratka sporočila, ki jih posredujemo hipno, pogosto nepremišljeno. Zato je še toliko pomembnejše, da je naše sporočilo tako jezikovno kot vsebinsko pravilno in jedrnato. Pomembno vlogo pri tem pa ima slovenski knjižni jezik s svojo narodnoreprezentativno in narodnozdruževalno vlogo. V tem članku želim prikazati pomen kakovostnega javnega sporočanja (pravilnost, jasnost, spoštljivost in pomen sporočila). Velikokrat se v slovenskem in tudi svetovnem merilu pozablja na vsebino in retorično ustrezno predstavitev svojih stališč. Učinkovitost lahko povsem prevlada nad vsebino. Poleg tega bom predstavil enotnost slovenskega knjižnega jezika, ki se izrisuje preko fonetično-fonoloških in pravorečnih analiz; celo izgovor knjižnih samoglasnikov je ne glede na regionalni izvor reprezentativnih govorcev v slovenskem javnem prostoru jasen in enoten.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

HOTIMIR TIVADAR, Univerza v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, Ljubljana, Slovenija.

Hotimir Tivadar

Univerza v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, Ljubljana, Slovenija.

E-pošta: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

 

Objavljeno
2023-10-26
Kako citirati
TIVADAR H. (2023). Pomen pravilnega javnega nastopanja za učinkovito komuniciranje. Anali PAZU HD, 9(1-2), 53-65. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.9.1-2.53-65.2023
Rubrike
Articles