Pisker ali lonec, je to sploh vprašanje? Prekmurski jezik iz sociolingvistične perspektive

  • ALBINA NEĆAK LÜK Filozofska fakulteta UL, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: sociolingvistika, zvrstnost, jezikovna izbira, jezikovna stališča, jezikovni kapital, prekmurski jezik

Povzetek

Prispevek se navezuje na besedilo projekta Prekmurski pisker. Oziraje se na znano dihotomijo jezik: govor (langue: parole) razgrinja vidike sociolingvistično pogojene izbire in rabe jezika(ov) in zvrsti (narečij, sociolektov, idiolektov) v vsakdanjem sporazumevanju. Prikazuje komunikacijske priložnosti, v katerih je primerna oz. prevladuje ena ali druga zvrst. Opozori na razmerja moči med različnimi jezikovnimi različicami, med standardom/knjižnim jezikom in narečji.  Ob tem spregovori o vlogi jezikovnih ideologij ter o jezikovnem kapitalu kot enem od dejavnikov, ki vplivajo na položaj človeka na družbeni lestvici. Podane teoretične iztočnice so ponazorjene s primeri iz pretekle in sočasne izkušnje prekmurščine v stiku z visokima jezikovnima zvrstema, madžarsko in slovensko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

ALBINA NEĆAK LÜK, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana, Slovenija.

Albina Nećak Lük

Filozofska fakulteta UL, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana, Slovenija.

E-pošta: albina.necak@guest.arnes.si

 

Objavljeno
2023-10-26
Kako citirati
NEĆAK LÜK A. (2023). Pisker ali lonec, je to sploh vprašanje? Prekmurski jezik iz sociolingvistične perspektive. Anali PAZU HD, 9(1-2), 3-22. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.9.1-2.3-22.2023
Rubrike
Articles