Jezikovna politika in vrednotenje znanstvene odličnosti

  • Albina Nečak Lük Murska Sobota, Slovenija.
Ključne besede: sociolingvistika, jezikovna politika, jezikovno načrtovanje, jezik znanosti, internacionalizacija

Povzetek

Med tematikami vrednotenja znanstvene odličnosti in položaja visokošolskih učiteljev se vztrajno pojavlja tudi vprašanje izbire oz. rabe jezika/ov v pedagoškem procesu na visokošolski ravni in še zlasti pri objavljanju raziskovalnih izsledkov. V prvi vrsti se razpravlja o uradno podprtem, višjem vrednotenju objav znanstvenega dela v tujem/ angleškem jeziku oz. v tujem znanstvenem tisku (sistem ocenjevanja ARRS). Prispevek razčlenjuje možne posledice nedorečene jezikovne politike in prakse pri uvajanju internacionalizacije v slovenski visokošolski prostor ter razgrinja razloge, ki narekujejo pozorno in smotrno vzpostavljanje pa tudi spremljanje razmerij med slovenščino in angleščino v visokošolski pedagoški dejavnosti in v znanosti. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Albina Nečak Lük, Murska Sobota, Slovenija.

Murska Sobota, Slovenija: albina.necak@guest.arnes.si

Objavljeno
2022-03-15
Kako citirati
Nečak Lük A. (2022). Jezikovna politika in vrednotenje znanstvene odličnosti . Anali PAZU HD, 2(1), 44-53. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.2.1.44-53.2016
Rubrike
Articles