Delovnopravni vidiki prostega pretoka oseb, storitev in kapitala

Ključne besede: prosto gibanje delavcev, pojem delavca, prosto opravljanje storitev, prosto ustanavljanje, pravica do stavke

Povzetek

V prispevku so obravnavana nekatera delovnopravna vprašanja, povezana s prostim gibanjem oseb, storitev in kapitala. Obravnavano je vprašanje opredelitve pojma delavca v smislu prava EU, pri čemer se opredelitev, ki jo je Sodišče EU razvilo v okviru prostega gibanja delavcev, širi tudi na druga področja prava EU. Prispevek obravnava tudi vpliv svobode ustanavljanja in opravljanja storitev na nacionalno kolektivno delovno pravo (predvsem na pravico do stavke in na pravico do kolektivnega dogovarjanja). V zvezi s prostim pretokom kapitala, pa je obravnavano vprašanje nujnosti zaščite delavcev v primeru, da drug subjekt pridobi večinski delež v gospodarski družbi (delodajalcu).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija

Maribor, Slovenija: darja.sencur-pecek@um.si

Objavljeno
2022-03-14
Kako citirati
Senčur Peček D. (2022). Delovnopravni vidiki prostega pretoka oseb, storitev in kapitala. Anali PAZU HD, 3(2), 43-62. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.3.2.43-62.2017
Rubrike
Articles