Zakaj je legalizacija evtanazije nedomišljena in nevarna ideja?

  • Borut Ošlaj Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: evtanazija, legalizacija, argumentacija, humanost, življenje

Povzetek

Članek kritično analizira nekatere najbolj vplivne poskuse utemeljitve legalizacije evtanazije. Skozi skrbno analizo temeljnih argumentov, ki jih zastopata Singer in Harris, pokažemo, zakaj je njun zagovor evtanazije slabo utemeljen. V drugem delu na kratko predstavimo nekaj najverjetnejših nevarnosti, ki bi jih morebitna legalizacija evtanazije prinesla s seboj. Na koncu je izpostavljen poseben pomen paliativne medicine in nujnost ohranjanja spoštovanja življenja in humanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Borut Ošlaj, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ljubljana, Slovenija: borut.oslaj@guest-arnes.si

Objavljeno
2022-03-14
Kako citirati
Ošlaj B. (2022). Zakaj je legalizacija evtanazije nedomišljena in nevarna ideja?. Anali PAZU HD, 3(2), 29-42. https://doi.org/10.18690/analipazuhd.3.2.29-42.2017
Rubrike
Articles