Reprezentacija protestantov (»luterancev«) v zgodovinskih tekstih Ivana Tavčarja

Med zgodovino, fikcijo in ideologijo

  • Alenka Jensterle Doležal Karlova Univerza v Češki republiki, Filozofska fakulteta
Ključne besede: protestanti v slovenski literaturi, slovenska zgodovinska proza, delo Ivana Tavčarja, slovenska literatura v drugi polovici 19. stoletja, stereotipi v slovenski literaturi

Povzetek

V prispevku analiziramo reprezentacijo protestantov v literarnem delu slovenskega realista Ivana Tavčarja (1851–1923). Osredinjamo se na triptih tekstov, napisanih v osemdesetih letih 19. stoletja, v katerih Tavčar tematizira podobe protestantov (»luterancev«) v času protireformacije (na koncu 16. in v prvi polovici 17. stoletja) na Slovenskem. Verske boje, ki so zavladali po obdobju reformacije na Slovenskem, je upodobil v noveli Vita vitae meae (1883), v noveli o Amandusu v sklopu okvirne povesti V Zali (Ljubljanski zvon, 1884) ter v romanu Grajski pisar (1889). Avtor v narativnem dogajanju upodobi zgodovinski spomin določenega geografskega prostora: Poljanske doline in Škofje Loke. Protestante označi kot verske nestrpneže, očrni pa tudi cerkvene oblastnike. Narativno zgodbo uokviri v romantično shemo prepovedane ljubezni in usodne strasti med pripadnikoma različne vere.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alenka Jensterle Doležal, Karlova Univerza v Češki republiki, Filozofska fakulteta

Praga, Češka republika. E-pošta: alenka.dolezalova@ff.cuni.cz

Literatura

Miran HLADNIK, 2009: Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Založba Filozofske fakultete.
Marja BORŠNIK, 1973: Ivan Tavčar, leposlovni ustvarjalec. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
Franček BOHANEC, 1985: Ivan Tavčar. Ljubljana: Partizanska knjiga.
Tina ČERNUTA, 2003: Kulturno-politični nazori Ivana Tavčarja. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. Ljubljana.
Igor GRDINA, 2015: Biografski portret Ivana Tavčarja. Tavčarjev zbornik. Ur. Igor Grdina. Ljubljana: Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU. 7–83.
Janko KOS, 1987: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Partizanska knjiga.
Jože POGAČNIK, 1998: Slovenska književnost. Ljubljana: Državna založba Slovenija.
Daniel-Henri PEGEAUX, 2002: Uvod v imagologijo. Podobe tujega v slovenski književnosti. Podobe Slovenije in Slovencev v tuji književnosti. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Založba Filozofske fakultete v Ljubljani. 9–21.
Robert SCHOLES, 1982: Semiotics and Interpretation. New Haven and London: Yale University Press.
Anton SLODNJAK, 1986: Slovensko slovstvo. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– –, 1961: Realizem II, 1876–1895. Ur. Lino Legiša. Ljubljana: Slovenska matica.
________________________
Ivan TAVČAR: V Zali. Elektronska izdaja. Omnibus Beseda. Ur. Franko Luin.
– –: Janez Solnce. Elektronska izdaja. Omnibus Beseda. Ur. Franko Luin.
– –: Vita vitae meae. Elektronska izdaja. Omnibus Beseda. Ur. Franko Luin.
– –: Grajski pisar. Elektronska izdaja. Omnibus Beseda. Ur. Franko Luin.
– –: Visoška kronika. Elektronska izdaja. Omnibus Beseda. Ur. Franko Luin.
France PREŠEREN, 1947: Poezije. Ponatis. Ur. Anton Slodnjak. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Objavljeno
2020-11-06
Kako citirati
Jensterle Doležal A. (2020). Reprezentacija protestantov (»luterancev«) v zgodovinskih tekstih Ivana Tavčarja. Slavia Centralis, 12(1), 323–333. https://doi.org/10.18690/scn.12.1.323–333.2019
Rubrike
Articles