Pri mojih durih čaka smrt. Osupljiva privlačnost niča. Dekadentne tendence v poeziji Vide Jeraj

  • Alenka Jensterle Doležal Karlova univerza v Češki republiki, Filozofska fakulteta
Ključne besede: poezija Vide Jeraj, dekadenca v slovenski književnosti, slovenska moderna, slovenske avtorice, smrt v poeziji

Povzetek

V razpravi se tematizirajo dekadentne tendence v poeziji in življenju prve slovenske pesnice intime Vide Jeraj (Franice Vovk, 1875–1932). Lirična pesnica je bila vitalni element slovenske moderne tako na Bledu (Zasipu) kot na Dunaju. Začela je pisati v kontekstu sprememb v srednjeevropskih kulturah, ki so se zaključile na koncu prve svetovne vojne z razpadom skupne države. Pripadala je generaciji kozmopolitskih avtoric, ki se je uveljavila v obdobju fin-de-siècla v slovenski kulturi, v tem času na periferiji avstro-ogrskega imperija. V njenem literarnem
opusu nas zanimajo pesmi o smrti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alenka Jensterle Doležal, Karlova univerza v Češki republiki, Filozofska fakulteta

Praga, Češka republika. E-pošta: alenka.dolezalova@ff-cuni.cz

Literatura

Marja BORŠNIK, 1932: Obrazi in duše. Vida Jerajeva. Ženski svet X/7–8, 9, 10, 193–201, 245–250, 277–283.
– –, 1935: Uvod. Izbrano delo, Vida Jerajeva. Ur. Marja Boršnik. Ljubljana: Ženska založba Belo-modre knjižnice. 7–65.
– –, 1962: Študije in fragmenti. Maribor: Založba Obzorja Maribor. 79–115.
Tatjana GRIEF, 2014: Slikarka v senci: Vrzeli v zgodovinjenju ženske umetnice. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 42/256, 132–156.
Alenka JENSTERLE DOLEŽAL, 2009: Myths about Women in the Slovene »Moderna«: Mother or a Whore. Slovene Studies, Journal of the Society for Slovene Studies 30/2, 149–160.
– –, 2014: Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne. Maribor: Mednarodna založba Zora Filozofske fakultete. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 103).
– –, 2017a: Med impresijo in dekadentnimi občutki – Poezija Vide Jeraj. Ključi od labirinta. O slovenski poeziji. Maribor: Mednarodna založba Zora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 122). 31–107.
Alenka JENSTERLE DOLEŽALOVÁ, 2017b: Aporie slovinské moderny: poetika slovinské básnířky Vidy Jeraj. Klíčové problémy současné slavistiky. Ur. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka a Lenka Paučová. Brno: Česká asociace slavistů. 47–58.
– –, 2018: Imagining the not Imaginable. Slovenian Women Poetry in the Fin-de-Siècle Period and the Beginning of the 20th Century. Česká slavistika. Ur. I. Pospíšil, M. Zelenka, L. Paučová. Brno: Česká asociace slavistů. 21–33.
Ana HLEBANJA, 2003: Pesnica Vida Jeraj. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Vida JERAJ, 1897: Spomin ob Savi. Ljubljanski Zvon 17/2, 88.
– –, 1908: Pesmi. Schwentner.
– –, 1922: Sappho. Ljubljanski zvon 42/4, 220–221.
– –, 1932: Pod »bregom«. Ženski svet 10/7–8, 201.
– –, 1935: Izbrano delo. Ur. Marja Boršnik. Ljubljana: Ženska založba Belo-modre knjižnice.
Vida JERAJ HRIBAR, 1992: Večerna sonata. Spomini z Dunaja, Pariza in Ljubljane 1902–1933. Zapisal Marjan Kovačevič, uredil Marko Uršič. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Erwin KOPPEN, 1973: Dekadenter Wagnerismus. Studien zur europäischen Literatur des fin de siècle. Berlin, New York: de Gruyter.
Sally LEDGER, 1997: The New Woman. Fiction and Feminism at the Fin-de-siècle. Manchester, New York: Manchester University Press.
Jacques Le RIDER, 1990: Das Ende der Illusion. Die Wiener Moderne und die Krisen der Identität. Prev. R. Fleck. Wien: ÖBV Publikumsverlag, Wissenschaftsverlag (Orig. Modernité viennoise et crises de lʼidentité).
Dagmar LORENZ, 1995: Wiener Moderne. Stutgart, Weimar: J. B. Metzler.
Agatha SCHWARTZ, 2008: Shifting Voices. Feminist Thought and Womenʼs Writing in Fin-de-Siècle Austria and Hungary. Montreal: McGill-Queenʼs UP.
Irena SELIŠNIK, Marta VERGINELLA, 2013: The Desire to be Free: Marica Nadlišek Bartol and the Young Intelligentsia at the Turn of the 20th Century. Historijski zbornik LXVI/1, 101–120.
Elaine SHOWALTER, 1997: Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin-de-Siècle. London: Bloomsbury.
Marija ŠKERJANC KOSTERCA, 1959: Vida Jerajeva. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Jana ŠTAUS, 2011: Vida Jeraj. Pesnica slovenske moderne. Diplomska naloga. Maribor: Filozofska fakulteta.
Marta VERGINELLA, 2017: Slovenka: prvi ženski časopis (1897–1902). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Vita ŽERJAL PAVLIN, 2017: Slovenkine pesnice. Slovenka: prvi ženski časopis (1897–1902). Ur. Marta Verginella. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 53–65.

Literarna zapuščina Vide JERAJ, Ms 1213, Rokopisni oddelek NUK-a v Ljubljani.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Jensterle Doležal A. (2020). Pri mojih durih čaka smrt. Osupljiva privlačnost niča. Dekadentne tendence v poeziji Vide Jeraj. Slavia Centralis, 12(2), 5–17. https://doi.org/10.18690/scn.12.2.5–17.2019
Rubrike
Articles