Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban (Dictionarium Fausta Vrančića u onodobnome europskome kontekstu)

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 192 p.

  • István Lukács Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta
Ključne besede: ocena, István Vig, Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban, Faust Vrančić, five-language dictionary

Povzetek

Prispevek predstavlja delo Istvána Viga, ki podaja zelo natančen pregled raziskav, ki so se ukvarjale s Faustom Vrančićem in njegovim petjezičnim slovarjem, ter hkrati dodaja svoje ugotovitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

István Lukács, Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: lukacs.istvan@btk.elte.hu

Objavljeno
2020-10-21
Kako citirati
Lukács I. (2020). Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban (Dictionarium Fausta Vrančića u onodobnome europskome kontekstu). Slavia Centralis, 5(1), 132–133. https://doi.org/10.18690/scn.5.1.132–133.2012
Rubrike
Articles