Metafizika bede (Attila József, A. B. Šimić, Srečko Kosovel)

  • István Lukács Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta
Ključne besede: ekspresionizem, avantgarda, pesmi o siromakih, madžarska književnost, Attila József, hrvaška književnost, Antun Branko Šimić, slovenska književnost, Srečko Kosovel

Povzetek

Ekspresionizem je bil najmočnejša smer srednjeevropskih avantgardnih literarnih gibanj. V madžarski, hrvaški in slovenski književnosti se je razvijal skoraj istočasno pod neposrednim nemškim vplivom, na osnovi koncepta »hibridne poetike«. Že to dejstvo bi upravičevalo primerjalno analizo književnosti tega prostora, kar pa se vse do zdaj ni zgodilo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

István Lukács, Univerza Loránda Eötvösa, Filozofska fakulteta

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: slovenika@freemail.hu

Literatura

István FRIED, 1989: József Attila kelet-közép-európai helye. Utak és tévutak KeletKözép-Európa irodalmaiban. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 212–222.
Béla N. HORVÁTH, 1992: »Egy kis márványból rak falut …«. József Attila és a folklór. Budapest: Babits Kiadó.
Marko JUVAN, 2003: Srečko Kosovel med moderno, avantgardo in modernizmom. Literarni izzivi. Maribor: SAZU. Univerza Maribor – Pedagoška fakulteta. 106–122.
Matevž KOS, 1997: Kako brati Kosovela. Srečko Kosovel: Izbrane pesmi. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 129–165.
Srečko KOSOVEL, 1964: Zbrano delo I. (2. izdaja). Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Ivan Goran KOVAČIĆ, 1975: Pjesnik tijela i siromaha. Novele, pjesme, eseji, kritike i feljtoni. Zagreb: Zora. Matica hrvatska. (Pet stoljeća hrvatske književnosti 135).
Cvjetko MILANJA, 2000: Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Zagreb: Matica hrvatska.
Boris A. NOVAK, 2005: Kosovel, velik pesnik in slab verzifikator. Primerjalna književnost (posebna številka), 7–17.
Miklós SZABOLCSI, 1977: Érik a fény. József Attila élete és pályája 1923–1927. Budapest: Akadémiai Kiadó. 311–312.
Antun Branko ŠIMIĆ, 1960: Sabrana djela. Knjiga III. Proza II. Zagreb: Znanje.
Franc ZADRAVEC, 1986: Srečko Kosovel (1904–1926). Koper, Trst: Založba Lipa in Založništvo tržaškega tiska.
Objavljeno
2020-10-09
Kako citirati
Lukács I. (2020). Metafizika bede (Attila József, A. B. Šimić, Srečko Kosovel). Slavia Centralis, 2(1), 119–128. https://doi.org/10.18690/scn.2.1.119–128.2009
Rubrike
Articles