Translation as the mutual reflection of neighbouring nations

About the cultural activity of Kornél Szenteleky

  • Zoltán Virág Univerza v Szegedu, Fakulteta za humanistiko
Ključne besede: Kornél Szenteleky, kulturni aktivizem, regionalna identiteta, multietničnost, izkušnja pomanjkanja, vzajemna refleksivnost

Povzetek

Prevod kot vzajemna refleksija sosednjih narodov (Kulturna dejavnost Kornéla Szentelekyja)

Razprava na podlagi konteksta pripovedk, romanov in esejev Kornéla Szentelekyja obravnava doživljajske tipe, življenjske izkušnje, značilno topografijo in zvrsti avtorjevega življenjskega dela. Avtor povezuje vloge, govore in izkušnje pomanjkanja, ki se odražajo v delih Szentelekyja, z markantnimi usmeritvami hrvaške, srbske in slovenske proze. Predstaviti skuša eksistencialna prizorišča ter okvire del Kornéla Szentelekyja, in sicer skozi multietničnost, manjšinske identitete, periferije, kulturne križpote in doživljanje travm.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Zoltán Virág, Univerza v Szegedu, Fakulteta za humanistiko

Szeged, Madžarska. E-pošta: viragz@hung.u-szeged.hu

Literatura

János BÁNYAI, 1996: Kisebbségi magyaróra. Újvidék: Forum.
Vladimir BITI, 2000: Strano tijelo pri/povijesti (Etičko-politička granica identiteta). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Imre BORI, 1994: Szenteleky Kornél. Újvidék: Forum.
Ede DRASKÓCZY, 1944: Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. Délvidéki Szemle 6.
Edouard GLISSANT, 1996: Introduction à une poétique du Divers. Paris: Gallimard.
József Sándor KOMÁROMI, 1942: A költő képe a kedves szívében. Híd, 1942/január 20.
Alpár LOSONCZ, 2002: Európa-dimenziók. Újvidék: Forum.
Beáta THOMKA, 1992: Prózatörténeti vázlatok. Újvidék: JMMT.
Objavljeno
2020-10-15
Kako citirati
Virág Z. (2020). Translation as the mutual reflection of neighbouring nations. Slavia Centralis, 4(1), 72–79. https://doi.org/10.18690/scn.4.1.72–79.2011
Rubrike
Articles