Nova krajnska in Breznikova stoletna pratika

  • Blanka Bošnjak Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: pratika, Nova krajnska pratika, stoletna pratika, Večna pratika od gospodarstva

Povzetek

Začetki prve slovenske pratike, ki je izhajala periodično, segajo vsaj v leto 1725, ko je ljubljanski tiskar Janez Jurij Mayr založil in natisnil Novo krajnsko pratiko za leto 1726, prva ohranjena pa je iz leta 1741. Zahtevnejša, obsežnejša in vsebinsko bogatejša slovenska pratika na prelomu stoletij je bila Večna pratika od gospodarstva Antona Breznika, ki je prvič izšla leta 1789 (zatem še v več izdajah) in velja za prvo pravo gospodarsko pratiko v slovenskem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Blanka Bošnjak, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: blanka.bosnjak@um.si

Literatura

Josip BENKOVIČ, 1895: Slovenski koledarji in koledarniki. V 100-letni spomin prve Vodnikove in 50-letni spomin prve Bleiweisove »Nove Pratike«. Dom in svet 8/1. 186–187. Dostop 28. 5. 2020 na https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DS6O2FIS.
Blanka BOŠNJAK, 2019: Vodnik kot publicist in urednik. Oživljeni Vodnik: razprave o Valentinu Vodniku. Ur. Andreja Legan Ravnikar, Irena Orel, Alenka Jelovšek. Ljubljana: Založba ZRC. 115–124.
Anton BREZNIK, 1789: Vezhna pratika od gospodarstva, v’ kateri je najti: koku v ,saki hishni gospodar Svoje hiſhne rezhí s’ nuzam oberniti, te ſlabe lęta previditi, tem naprei ſtojęzhim nadlugam naſproti priti, inu ta perhodni zhaſs po tih ſędem Planetov bode ſoditi mogel. V’ Lublani, Se naidejo per Joan. Frid. Egerju. Dostop 25. 4. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-796D5K83.
France KIDRIČ, 1924: Anton Breznik in njegova »Pratika«. Časopis za zgodovino in narodopisje 19/2. 112–116. Dostop 5. 5. 2020 na https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:docEOOETHK7/08fff52d-1c3e-44d4-beb2-1f30cc2e20c2/PDF.
Janko KOS (ur.), 1976: Marko Pohlin, Žiga Zois, A. T. Linhart, Valentin Vodnik. Izbrano delo. Prev. Jože Stabej, Alfonz Gspan. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Nova crainska pratica, 1772. (NOVA KRAINSKA PRATICA. Na to preſtopnu Leito. M. DCC. LXXII. V’ Lublani, per Joan Frid. Egerju). Dostop 28. 5. 2020 na: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4EZD1O3Z.
Nova crainska pratica, 1798. (NOVA KRAJNSKA PRATIKA Na tu Léjtu 1798. V’ Lublani, ſe najde per Ignaz. Merku). Dostop 5. 6. 2020 na http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:docSZTTKYP2/3f5c15ca-4045-4b9a-b536-f3da6309e299/PDF.
Nova crainska pratica, 1812. (NARNOVSHI PRATIKA Sa preſtopnu Lejto 1812. Lublana per Joannu Rezer). Dostop 28. 5. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-81J8U1NU.
Nova crainska pratica, 1815. (NOVA PRATIKA sa Lejto 1815. Natiſnena v’Lublani). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4DIQP2IH.
Nova crainska pratica, 1818. (NOVA PRATIKA sa Lejto 1818. Natisnjena v’ Lubljani per Joshefu Sassenbergu). Dostop 4. 5. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-ZVPR862Y.
Nova crainska pratica, 1820. (NOVA PRATIKA sa preſtopno léto 1820. Natisnil v’Lublani. N. od Kleinmajer). Dostop 5. 5. 2020 na http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-SZTTKYP2/fc67414a-6f89-4747-83a7-62fd79898ac0/PDF.
Branko REISP, 1966: Nova crainska pratica 1741. Nova crainska pratica, na lejtu, M.DCC. XXXXI. Spremna beseda Branko Reisp. Faksimilirana izd. [Ljubljana]: Cankarjeva založba (v Ljubljani: Ljudska pravica). Faksimile po izvodu, ki ga hrani Narodni muzej v Ljubljani. Izvirna izdaja: V’ Lublani: per Adamu Reichhard, 1741. 1–21.
– –, 1996: VODNIKOVA velika pratika za leta 1795, 1796 in 1797. Faksimilirana izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Slovenski biografski leksikon. Dostop 28. 4. 2020 na https://www.slovenska-biografija.si/.
Jože STABEJ, 1961: Od kdaj in od kod imamo slovensko kmečko pratiko. Slovenski etnograf 14/5, 59–66. Dostop 28. 5. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UMPAHBNM.
– –, 1986: Prava stoletna pratika in njena zgodovina. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
Primož TRUBAR, 1582: Ta slovenski kolendar kir vselej terpi. Tübingen. Dostop 30. 5. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P23ZYWWR.
Luka VIDMAR, 2003: Kritični prevod Biblioteke Kranjske. Marko Pohlin: Kraynska grammatika: Bibliotheca Carnioliae: Znanstvenokritična izdaja. Ur. Jože Faganel. Ljubljana: Založba ZRC. 433–584.
Jonatan VINKLER (ur.), 2012: Zbrana dela Primoža Trubarja, 8. Primož Trubar, Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor (1557), En regišter, ena kratka postila (1558). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostop 30. 4. 2020 na https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-142-0.
Valentin VODNIK, 1795–1797: Velika Pratika ali Kalender. Dostop 21. 5. 2020 na http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EUW8JRS8.
Objavljeno
2020-11-08
Kako citirati
Bošnjak B. (2020). Nova krajnska in Breznikova stoletna pratika. Slavia Centralis, 13(2), 162–171. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.162–171.2020