Izbrane hagiografske in svetopisemske reference v korpusu kratkih pripovednih besedil časnika Besednik

  • Blanka Bošnjak Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovenska kratka pripovedna proza, časopis Besednik (1869– 1878), hagiografske reference, svetopisemske reference, aluzije

Povzetek

V sekularizirani literarni obdelavi kratkih pripovednih besedil se svetopisemske in hagiografske reference, ki jih obravnavamo v prispevku, zaradi poučno-didaktičnega koncepta 19. stoletja, ko časnik Besednik začne izhajati kot dopolnitev izdanih publikacij pri Mohorjevi družbi, mdr. pojavljajo na način aluzivnega implicitnega sklicevanja na osebe ali dogodke iz svetopisemske ter hagiografske tradicije. S pregledom in analizo kratkih pripovednih besedil časnika Besednik s podnaslovom »kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo«, ki je izhajal v Celovcu med letoma 1869 in 1878, je bilo ugotovljeno, da se aluzije iz svetopisemskega in hagiografskega konteksta pojavljajo kot citatne figure na način medbesedilnega sklicevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Blanka Bošnjak, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: blanka.bosnjak@um.si

Literatura

Meyer Howard ABRAMS, 1999: A glossary of literary terms. 7. izd. Fort Worth [et al.]: Harcourt Brace College Publishers.
David in Pat ALEXANDER, 1989: Svetopisemski vodnik. Prev. J. Zupet [et al.]. Koper: Ognjišče.
Jože ANDREJČKOV (Josip Podmilšak), 1969a: Amerika, ali povsod dobro – doma najboljše. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/7, 65–67.
Jože ANDREJČKOV (Josip Podmilšak), 1969b: Hudodelec. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/11–14, 1/12, 105–106.
Jože ANDREJČKOV (Josip Podmilšak), 1870: Miha Brtoncelj in njegove čudovite dogodbe po svetu. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 2/1, 1–2.
ANONIM, 1869: O večnem judu. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/14, 123.
BESEDNIK, 1869: Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/1, 12.
BIBLIJA.net. Svetopisemska družba Slovenije. https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+10&id13=1&pos=0&set=2&l=sl (10. 6. 2023).
Ludwig BIELER, 1967: Theios anēr: das Bild des »göttlichen Menschen« in Spätantike und Frühchristentum. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Silvija BOROVNIK, 2019: Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji. Slavia Centralis 12/1, 345–354.
BUKVE tiga prerokuvajna (1800/1840). https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG--Z589XGK6 (18. 6. 2023).
John Anthony CUDDON, 1999: The Penguin dictionary of literary terms and literary theory. (4. izd.). London: Penguin Books.
Jožica ČEH STEGER, 2019: Podoba reformacije v slovenskem pripovedništvu na prelomu iz 19. v 20. stoletje s posebnim ozirom na Tavčarja. Slavia Centralis 12/1, 334–344.
Hippolyte DELEHAYE, 1961: The Legends of the Saints: An Introduction to Hagiohraphy. 1907. Reprinted University of Notre Dame Press.
L. F. (Lambert Ferčnik), 1873: Legende; Skerb in smert. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 5/10, 78–79.
Gérard GENETTE, 1982: Palimpsestes: la littérature au second degreé. Paris: Seuil.
Francis GOYET, 1987: Imitatio ou intertextualité (Riffaterre revisited). Poétique 18/71, 313–320.
David JASPER, Stephen PRRICKETT (ur.), 1999: The Bible and literature: a reader. Oxford; Malden (Mass.): Blackwell.
Marko JESENŠEK, 2020: The Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language research project. Slavia Centralis 13/2, 7–30.
A. JURINEC (Juraj Dobrila), 1870: Beseda o Šimbiljah. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 2/22, 171–172.
A. JURINEC (Juraj Dobrila), 1871: Drobtinice iz Salomonovih pregovorov. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 3/17, 134–135.
Marko JUVAN, 2000: Intertekstualnost. (Literarni leksikon, 45). Ljubljana: DZS.
Marko JUVAN, 2008: History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press.
Št. K. (Štefan Kočevar), 1873: Mlada cigana. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 5/4, 27–29.
Št. K. (Štefan Kočevar), 1874: Bela. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 6/3, 24–26.
Št. K. (Štefan Kočevar), 1877a: Podoba Matere božje zraven gozda. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 9/5, 81–84.
Št. K. (Štefan Kočevar), 1877b: Pervi zvon. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 9/10, 159–161.
Gregor KOCIJAN, 2012: Slovenska kratka proza 1919–1929. (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Alenka KORON, 2016: Hagiografski diskurz v zgodnjih biografijah o Prešernu. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Studia Litteraria. 239–254.
Janko KOS, 1997: Recepcija Biblije v slovenski literaturi. Bogoslovni vestnik 1/2, 151–158.
Jurij KOSMAČ, 1870: Bogomili Samaritan. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 2/21, 161–162.
A. LUKOVIČ (Alojzij Carli), 1870: Pri turškem križu. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 2/14, 105–107.
Janko MODER, 1957: Mohorska bibliografija. Mohorjeva družba: Celje.
David MOVRIN, 2016: Evropska hagiografija med Bogom in narodom. Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 79–89.
F. S. P. (Fran Podkrajšek), 1871: Smrt sv. Janeza Nepomuka. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 3/3, 21–22.
J. P. (Janez Parapat), 1870: Praznik sv. Januarija v Neapolu: Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 2/8, 61–62.
L. P. (Lovro Pintar), 1869: Sirotica. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/11, 98.
J. PARAPAT (Janez Parapat), 1869a: Janez soldat. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/4, 40–42.
J. PARAPAT (Janez Parapat), 1869b: Kasilda. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/10, 93–94.
J. PARAPAT (Janez Parapat), 1871: Povabljeni gost. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 3/22, 174–175.
J. PARAPAT (Janez Parapat), 1873: Ofero. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 5/1, 3–6.
Carmela PERRI, 1978: On Alluding. Poetics 7/3, 289–307.
Karin POŽIN, 2018: Slovenske pridige knezoškofa Mihaela Napotnika. Magistrsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
P. PR., 1869: Naj ti ne bo žal! Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 1/8, 78.
Neil J. ROY, 2011: Saints. Cambridge dictionary of Christian theology. Ur. Ian A. McFarland, David A. S. Fergusson, Karen Kilby idr. Cambridge: Cambridge University Press. Saints | Cambridge Dictionary of Christian Theology - Credo Reference (ukm.
si) (21. 6. 2023).
Fr. RUP (Franc Rup), 1873: Kako se je ustanovil vetrinjski samostan. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 5/12, 102–103.
Jerilyn SAMBROOKE, 2017: Secularism, Religion and the 20th/21st Century Novel. Literature Compass 15/1, 1–13.
J. SEVERJEV (Jernej Križaj), 1871: Bratovska ljubezen. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 3/17, 134–135.
J. SEVERJEV (Jernej Križaj), 1877: Kerščanska družina. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 9/12, 191–193.
Vid SNOJ, 2005: Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Urška ŠAVC, 2010: Dalmatinova biblija. DEDI – digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. http://www.dedi.si/dediscina/123-dalmatinova-biblija (5. 9. 2023).
Ivan TAVČAR, 1872: Kmet in pesništvo. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 4/14, 111.
Iv. TOMŠIČ (Ivan Tomšič), 1870: Iz malega raste veliko. Besednik: kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo 2/16, 126–127.
Matija TORKAR, 1871: Življenje svetnikov in svetnic Božjih. Tretji del. V Celovcu: Družba sv. Mohora v Celovcu.
Natalija ULČNIK, 2020: Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih. Slavia Centralis 13/2, 31–49.
UREDNIŠTVO, 1868: Koledarček Družbe svetega Mohora: za navadno leto 1869. V Celovcu: Družba sv. Mohora.
UREDNIŠTVO IN ZALOŽNIŠTVO, 1873: Koledar Družbe svetega Mohora: za navadno leto 1874. V Celovcu: Družba sv. Mohora v Celovcu.
Petra VIDE OGRIN (ur.), 2022: Slovenski biografski leksikon. https://www.slovenska--biografija.si/oseba/sbi217112/ (9. 5. 2023).
Objavljeno
2023-12-30
Kako citirati
Bošnjak B. (2023). Izbrane hagiografske in svetopisemske reference v korpusu kratkih pripovednih besedil časnika Besednik. Slavia Centralis, 16(2), 221-237. https://doi.org/10.18690/scn.16.2.221-237.2023