Konstrukcija ženskog identiteta u poeziji Tina Ujevića

  • Miodarka Tepavčević Univerza v Črni gori, Filološka fakulteta
Ključne besede: Tin Ujević, hrvaška literatura, ženska identiteta, ljubezen

Povzetek

Nova prebiranja Ujevićevih besedil so omogočila analizo strukture jezikovnega diskurza o ženski in tudi analizo lingvističnih izrazov vrednostnih stališč o njej. V članku se avtorica posveti analizi ženske identitete, ki v kontekstu širšega diskurza osvetli številne podrobnosti Ujevićevih pogledov na ženske. S tem delom želimo izpostaviti pomembnost in vlogo ženske v njegovi poeziji in odstreti še en del njegove zapuščine. Od njegovih zgodnjih pesniških zbirk in rim do bolečih verzov in zrelih od so Ujevićeva dela prežeta z vilami in drugimi mitološkimi boginjami, ljubljenimi in nedosanjanimi ženskami, ki s svojo močjo vseprisotnosti skupaj ustvarijo glas ženske. Definiranje tega harmoničnega zvoka številnih žensk se kaže kot neobhodni del naracije in nosilec sporočila poezije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Miodarka Tepavčević, Univerza v Črni gori, Filološka fakulteta

Nikšić, Črna gora. E-pošta: migat@t-com.me

Literatura

Tin UJEVIĆ, 1963–1966: Sabrana djela (sv. I‒XVII). Ur. Dragutin Tadijanović. Zagreb: Znanje.
‒ ‒, 1957: Odabrane pjesme. Ur. Gvido Tartalja. Beograd: Prosveta.
______________________
Dragomir GAJEVIĆ, 1988: Tin Ujević u jugoslovenskoj književnoj kritici. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
Ivana DRENJANČEVIĆ, 2018: Ujevićeva Kolajna tekstualnih dugova. Književna smotra 189/3, 25–34.
Sang Hun KIM, 2016: Odjeci kultura Dalekog istoka u djelu Tina Ujevića. Književna smotra 48/1, 103–110.
Milivoje MARKOVIĆ, 1962: Zaverenik bola i lepote. Uvod u razmišljanja o poeziji Tina Ujevića. Putevi 5, 15‒24.
Ljubisav MILOSAVLJEVIĆ, S. Valerija KLEM, 2008: Žene koje su menjale svet. Novi Sad: MK Panonia.
Vlatko PAVLETIĆ, 1959: Evokacija pred spomen-pločom Tina Ujevića. Izraz 11–12, 405‒415.
– –, 1964: Srpski i hrvatski pisci XX veka. Beograd: Prosveta.
Mirko PETI, 1981: O jeziku Ujevićeva pjesništva. Croatica: prinosi proučavanju hrvatske književnosti 11/12, 219–246.
Ante SELAK, 1992: Pjesmom pjesniku (metodski ogledi o Ujevićevoj poeziji). Zagreb: Školske novine.
Ante STAMAĆ, 2004: Tin Ujević o stanju duha dvadesetih godina. Dani hrvatskoga kazališta 30/1, 75‒84.
Zoran STARČEVIĆ, 1998: Lingvističko vrednovanje žene i struktura diskursa u poslovici i reklami. Srpski jezik 3, 409–425.
Ljiljana ŠARIĆ, 2007: Modernistička jezična svijest u Ujevićevom stvaralaštvu. Zadar: Croatica et Slavica Iadertina.
– –, 2006: Modernistički aspekti Ujevićević proznih zapisa: Montparnasse. Fluminensia 18/2, 133‒158.
Drago ŠIMUNDŽA, 1982: Odrazi vjere i nevjere u hrvatskoj književnosti: Tin Ujević – vječno traženje Boga. Crkva u svijetu 17/3, 240–276.
Stjepko TEŽAK, 1981: Otkloni od književnojezičke norme u pjesničkom jeziku Tina Ujevića. Croatica: prinosi proučavanju hrvatske književnosti 11/12, 293–305.
Novo TOMIĆ, 1981: Apsulutna žena u poeziji Tina Ujevića. Osvrt na Kolajnu, Lelek sebra i Pjesničke proze. Croatica: prinosi proučavanju hrvatske književnosti 11/12, 307–321.
Pavle ZORIĆ, 1962: Kritički eseji. Titograd: Grafički zavod.
Objavljeno
2020-11-07
Kako citirati
Tepavčević M. (2020). Konstrukcija ženskog identiteta u poeziji Tina Ujevića. Slavia Centralis, 12(2), 58–69. https://doi.org/10.18690/scn.12.2.58–69.2019
Rubrike
Articles