Pogled na slovensko jezikovno krajino

  • Marko Snoj Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Ključne besede: slovenščina, jezikovna politika, jezikovna krajina

Povzetek

Članek prikazuje analizo javnih napisov na ljubljanski Nazorjevi ulici. Izmed 107 napisov je 31 neslovenskih, ki niso niti imena tujih firm niti tuje blagovne znamke. Rezultati analize so vrednoteni glede na Zakon o javni rabi slovenščine in spletno anketo Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje (v okviru raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov) o tem vprašanju, ki smo jo izpeljali poleti 2017.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Snoj, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: marko.snoj@zrc-sazu.si

Literatura

Kozma AHAČIČ idr., 2017a: Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf.
– –, 2017b: Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje: anketni vprašalnik. Ljubljana: ZRC
SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, idr. Dostopno 22. 7. 2018 na https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/anketni_vprasalnik_1_kod_0.pdf.
Florian COULMAS, 2009: Linguistic Landscape and the Seed of the Public Sphere. Linguistic Landscape, Expanding the Scenery. Ur. Elana Shohamy, Durk Gorter. New York, London: Routledge.
Nataša GLIHA KOMAC, Simona KLEMENČIČ, Nina LEDINEK, Jani KOZINA, 2016: Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji in določbe veljavne zakonske ureditve: raba slovenščine pri izbiri firm oz. imen pravnih oseb zasebnega prava ter fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost (sociolingvistični vidik). Jezikoslovni zapiski 22/1, 7–21.
Nataša GLIHA KOMAC, Polonca KOVAČ (ur.), 2018: Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ljubljana: ZRC SAZU.
Franc MARUŠIČ, Rok ŽAUCER, 2009: Končno poročilo o izvedbi elaborata Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici.
Maja MEZGEC, 2015: Raziskava o jezikovni pokrajini na naselitvenem območju slovenske skupnosti v Italiji. Trst: Slori.
Zakon o javni rabi slovenščine. Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10.
Objavljeno
2020-11-03
Kako citirati
Snoj M. (2020). Pogled na slovensko jezikovno krajino. Slavia Centralis, 11(2), 49–56. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.49–56.2018
Rubrike
Articles

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)