Vše ztratilo dřívější samozřejmost – Existenciální prvky v rané povídkové tvorbě Karla Čapka (Boží muka, Trapné povídky)

  • Agnieszka Janiec-Nyitrai Univerza Loránda Eötvösa, Inštitut za slovansko in baltsko filologijo
Ključne besede: Karel Čapek, eksistencializem, kratka zgodba, češka književnost

Povzetek

VSE JE IZGUBILO NEKDANJO JASNOST – EKSISTENCIALISTIČNI ELEMENTI V ZGODNJIH KRATKIH ZGODBAH KARLA ČAPKA (BOŽÍ MUKA, TRAPNÉ POVÍDKY)

Namen prispevka je odkriti in predstaviti možne sledi eksistencializma v zgodnjih kratkih zgodbah Karla Čapka (Boží muka – Kalvarija, Trapné povídky – Smešne pripovedke) ter opredeliti način njihovega upodabljanja. Avtorica skuša spremljati spremembe v razmišljanju češkega pisatelja, ki jih je mogoče zaslediti v dveh analiziranih kratkih zgodbah, in jih predstaviti v eksistencialističnem konktekstu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Agnieszka Janiec-Nyitrai, Univerza Loránda Eötvösa, Inštitut za slovansko in baltsko filologijo

Budimpešta, Madžarska. E-pošta: janiec.nyitrai@gmail.com

Literatura

Petr A. BÍLEK, 2003: Existencialismus v poválečné próze a poezii – tematika a kladení otázek. Česká literatura 51/6, 735–737.
Bronislava BRADBROOK, 2006: Karel Čapek. Hledání pravdy, poctivosti a pokory. Praha: Academia.
Karel ČAPEK, 1959: Poznámky o tvorbě. Praha: Československý spisovatel.
– –, 1981: Boží muka. Trapné povídky. Praha: Československý spisovatel.
Václav ČERNÝ, 1936: Postavy a dílo. Karel Čapek. Praha: Nakl. F. Borový.
– –, 1992: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta.
Jan ČULÍK, 2015: Karel Čapek: a writer for our times? Russian Literature 77/1, 1–20.
Viktor DYK, Stanislav Kostka NEUMANN, Bratři ČAPKOVÉ, 1962: Korespondence z let 1905–1918. Praha: Československá akademie věd.
Halina JANASZEK-IVANIČKOVÁ, 1988: Karel Čapek a postmodernismus. Slavia Pragensia XXXIII, Philologica 4–5, 47–51.
Aleš HAMAN, 2003: Dozvuky existencialismu v české próze druhé poloviny 20. století. Česká literatura 51/6, 746–751.
Jerzy KOSSAK, 1976: Egzystencjalizm w filozofii i literaturze. Warszawa: Książka i Wiedza.
Miroslav KOTÁSEK, 2013: Paměť, trauma, smrt: intervence jazyka a narativu. Česká literatura 61/3, 313–336.
Helena KOŽELUHOVÁ, 1994: Čapci očima rodiny. Praha: Nakladatelství B. Just.
Oldřich KRÁLÍK, 1972: První řada v díle Karla Čapka. Ostrava: Profil.
Viktor KUDĚLKA, 1987: Boje o Karla Čapka. Praha, Academia.
Hana KUČEROVÁ, 1981: Životní realita, její filozofie a tajemství. Boží muka. Trapné povídky. Praha: Československý spisovatel.
Dagmar MOCNÁ, 1994: Čapkův Krakatit – předzvěst postmoderny? Tvar 5/2, 6–7.
Jan MUKAŘOVSKÝ, 1982: Studie z poetiky. Praha: Odeon.
Vladimír PAPOUŠEK, 2004: Existencialisté. Existenciální fenomény v české próze dvacátého století. Praha: Torst.
Jiří PECHAR, 2008: Lze mluvit v české literatuře o existencialismu? Studia Moravica 6, 137–140.
Ferdinand PEROUTKA, Johannes URZIDIL, 2008: O české a německé kultuře. Praha: Dokořán: Máj.
Ivo POSPÍŠIL, 1998: Genologie a proměny literatury. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Robert B. PYNSENT, 1988: Karel Čapek a nostalgie. Slavia Pragensia XXXIII, Philologica 4–5, 187–201.
Bedřich VÁCLAVEK, 1949: Od umění k tvorbě. Praha: Svoboda.
Jan ZOUHAR, 2013: Existencialismus a české myšlení 1945–1948. Studia Philosphica 60/1, 37–46.
Objavljeno
2020-10-27
Kako citirati
Janiec-Nyitrai A. (2020). Vše ztratilo dřívější samozřejmost – Existenciální prvky v rané povídkové tvorbě Karla Čapka (Boží muka, Trapné povídky). Slavia Centralis, 8(2), 51–64. https://doi.org/10.18690/scn.8.2.51–64.2015
Rubrike
Articles