Motiv identitete v romanih Frančiška in Prijateljstvo pisatelja Fulvia Tomizze

  • Maja Starc
Ključne besede: obmejna identiteta, Fulvio Tomizza, Prijateljstvo, Frančiška, manjšinskost

Povzetek

Motiv identitete, predvsem obmejne identitete, ima v romanih pisatelja Fulvia Tomizze pomembno mesto, saj mu kot pisatelju meje, kot se je sam imenoval, predstavlja rdečo nit v življenju in delu na literarnem področju. V romanih Prijateljstvo in Frančiška se zaradi njegove dvojne identitete pokaže njegova sposobnost objektivnega vrednotenja skupin ljudi, ki se v določenih posebnih okoliščinah znajdejo v podrejenem oz. nadrejenem položaju. Razprava skuša pokazati pisateljev human čut do ljudi, ki se znajdejo v manjšinskem položaju, in njegovo literarno zavzemanje za boljše odnose med italijanskim in slovenskim narodom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Starc

Sežana, Slovenija. E-pošta: starc.maja@gmail.com

Literatura

Marta IVAŠIČ, 2010: Lessico familiare: L’uso delle parole quando si parla di storia. Frontiere invisibili? Storie di confine e storie di convivenza. Ur. Vinci A. M. Trst: Edizioni Universita' di Trieste. 30–40.
Stane JUŽNIČ, 1993: Identiteta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Majda KAUČIČ BAŠA, 2007: Ohranjanje slovenščine med Slovenci na Tržaškem. Živeti mejo. Ur. Miran Košuta. Trst: Slavistično društvo Slovenije. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 18). 193–20.
Marjan KEMPERLE, 1982: Tomizza o Dedinji, Mladoporočencih in še kom. Primorski dnevnik 18, 22. 1. 1989.
Miran KOŠUTA, 1996: Krpanova sol. Ljubljana: Cankarjeva založba.
– –, 2002: Ljubiti Frančiško. Primorska srečanja 257/258, 38–41.
Ketty KOVAČIČ POLDRUGOVAC, 2009: Spezzoni d’ archivio. Pridobljeno 1. 9. 2011, http://tvslo.si/predvajaj/tomizza/ava2.76591268/
Kaja KRALJEVIČ, 2012: Pravičnost, upognjena pod profitom izgublja tla pod nogami. Pridobljeno 3. 7. 2012, http://www.mambo.si/video/260099-pravicnost-upognjena-pod--profitom-izgublja-tla
Jan MORRIS, 2011: Trst in kaj pomeni nikjer. (Prevedla Staša Grahek.) Ljubljana: Cankarjeva založba.
Josip OSTI, 2002: Slovenci v prozi Fulvia Tomizze. Sodobnost 1, 115–120.
Marija PIRJEVEC, 2011: Tržaški književni razgledi. Trst: Mladika.
Milan RAKOVEC, 2012: Vsi smo manjšinci. Primorske novice 15, 19. 1. 2012.
Gian Antonio STELLA, 1992: Pogovor s Fulviom Tomizzo po srcu Italijan, po duši Slovan. Primorska srečanja 128/129, 11–15.
Ana TOROŠ, 2011: Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici.
Fulvio TOMIZZA, 2002: Frančiška. (Prevedel Miran Košuta.) Trst: Založništvo tržaškega tiska.
– –, 1981: Prijateljstvo. (Prevedel Jože Stabej.) Ljubljana: Državna založba Slovenije. Razmišljanja o pravici kot o iluziji ali utopiji. Primorski dnevnik 121, 24. 5. 2012.
Ciril ZLOBEC, 2011: Vse daljave niso daleč. Ur. Alina Carli in Martina Kafol. Trst: Založništvo tržaškega tiska. 187–188.
Objavljeno
2020-10-22
Kako citirati
Starc M. (2020). Motiv identitete v romanih Frančiška in Prijateljstvo pisatelja Fulvia Tomizze. Slavia Centralis, 6(1), 98–111. https://doi.org/10.18690/scn.6.1.98–111.2013
Rubrike
Articles